Pleidooi voor zondagsrust 

Deze week ontving het college van Zaanstad een brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Rust willen ze. En wel op de zevende dag. De vereniging brengt in haar schrijven allereerst Gods zegen over aan het college. Vervolgens spreekt zij de teleurstelling uit over het feit dat er steeds minder respect is voor de […]

» Lees meer