Vorige week – 2 februari – plaatsten we een bericht over de nieuwbouw van het Zaans Milieu en Natuur Centrum.

Daarin een stukje geschiedenis van het Centrum: “ZNMC omvat een kinderboerderij (anno 1967), een schooltuinencomplex (anno 1930), een heemtuin (anno 1955) en het biologisch lescentrum (anno 1978). Daar kwam in 1999 ook nog het Natuurmuseum E. Heimans (anno 1955) bij.”

Een schooltuinencomplex anno 1930… Onder in onze Orkaan-kast met wonderlijke vondsten kwam deze tegel tevoorschijn: niks 1930, maar 1929. Dit jaar het 95-jarig bestaan (tenzij het om andere schooltuinen gaat natuurlijk).

UPDATE onder het tegeltje

Ruud Hartog zocht in het Gemeentearchief en vond een foto van de aanleg van het complex dat eerst aan de Ringweg in Zaandam lag:

“In Zaandam bestond het eerste bestuur van de Schooltuinvereniging uit zeven heren. Jan Visser, voorzitter, wellicht omdat hij als directeur van een verffabriek aan het Rustenburg financiën beschikbaar stelde. Van Enkhuizen, penningmeester. De heren Kooiman (secretaris) en Koops waren onderwijzers, die in hun vrije tijd de kinderen begeleidden. Verdere namen de heren Dubbink (onderwijs-inspecteur), Jager en Dijkstra.

Het eerste complex lag aan de Ringweg, een beetje achter de voormalige ZFC-voetbalvelden bij de Westzanerdijk. Een belangrijke schooltuinvrijwilliger uit die tijd was, naast de heren Houtman en Koelemeij, de heer Prud’homme van Reine, in 1938 kwam hij uit Den Haag naar Zaandam. Hij werd leraar biologie aan het Zaanlands Lyceum. Zijn leerlingen noemde hem “Prutje”. Hij bleef 55 jaar bestuurslid van de Schooltuinenvereniging Zaandam. Hij stond aan de basis van Natuurmuseum E. Heimans en stimuleerde de totstandkoming van kinderboerderij Darwinpark en het Biologisch lescentrum.”

De tegel komt uit de nalatenschap van ‘meester’ Koelemeij.

Door Piet Bakker. Foto’s: De Orkaan. Met dank aan Ruud Hartog, foto onder van Gemeentearchief.