Terrein De Zweed wordt bouwrijp gemaakt.

Vanmorgen is begonnen met het ophogen van het terrein waar eens De Zweed stond. Hier moet in de toekomst het Cultuur-cluster komen (voorheen bekend als Figaro).

Eerdere foto’s van het terrein staan hier.