Eerst ’tijdelijke’ parkeergarage voor Zaanse Schans

Stichting Zaanse Schans houdt vast aan de plannen voor een parkeergarage op het terrein van de Zaanse Zakkenhandel en een parkeerplaats voor bussen op het B-veld van voetbalvereniging Zaandijk.

Omdat zoiets niet op korte termijn geregeld kan worden, komt er voor een periode van maximaal 5 jaar, een parkeergarage van drie lagen achter het Verkadepaviljoen van het Zaans Museum.

Daarna is een nieuwe parkeergarage aan de zuidkant van de Leeghwaterweg onvermijdelijk volgens de Stichting. Daar worden voorlopig wel tijdelijk bussen geparkeerd als de busparkeerplek op de Schans zelf vol is. Ook wordt gedacht aan een overloopparkeerplek in de omgeving gecombineerd met in- en uitstapplaatsen op het huidige parkeerterrein.

De gebouwen van de Zaanse Zakkenhandel worden gesloopt als het terrein is aangekocht, daar kunnen dan ook 60 extra parkeerplaatsen komen in 2020.

Financiële consequenties

Vanavond praat het Zaanstad Beraad over de Ontwikkelvisie van de Zaanse Schans, daarna moet de raad zich er nog uitspreken. Het besluit heeft “geen directe financiële consequenties” volgens B&W.

Maar of de Stichting de ’tijdelijke’ garage en de aankoop van het terrein van de Zakkenhandel uit eigen zak kan betalen is onduidelijk. Ook omdat het ‘verdienmodel’ van de Zaanse Schans nog volop in onderhandeling is.

Met een keuze voor ’tijdelijk’ kiest de raad ook voor wat daarna gaat gebeuren. De kosten voor de definitieve parkeergarage, de verplaatsing van VV Zaandijk en de loopbrug over de Leeghwaterweg zijn niet alleen onbekend, het is ook duister wie het gaat betalen.

Bij verplaatsing van het parkeerterrein is invoering van vergunningparkeren in de omgeving ‘onontkoombaar’.

Fietspad

Voor fietsers moet er een nieuwe route langs de Kalverringdijk komen waardoor ze daar niet meer mengen met voetgangers. Ook die kosten zijn onbekend. Er is eerder gespeculeerd over bijdragen van de Metropoolregio, de provincie en misschien zelfs Europa, maar dat de nieuwe route zonder kosten voor Zaanstad wordt aangelegd is onwaarschijnlijk.

En dan zijn er nog kosten voor het nieuw te ontwikkelen entreegebied, uitbreidingsplannen (de verhuizing van de Vermaning) en het nieuwe Molenmuseum. Of dat allemaal door de Stichting, het museum en de Zaansche Molen opgehoest kan worden is onduidelijk, de discussie over het ‘verdienmodel’ is wegens grote belangentegenstellingen immers nog in volle gang.

In feite wordt de raad gevraagd een blanco cheque te tekenen voor de toekomstplannen, een ‘cultuurclustertje’ dus. Wie ‘ja’ zegt tegen de ontwikkelstrategie kan geen ‘nee’ meer zeggen als de rekening wordt gepresenteerd.

Eind 2019 moet een definitief besluit vallen, dan moet ook duidelijk zijn hoe het ‘verdienmodel’ eruit ziet.

Raadpleging

Op 4 en 6 maart organiseerde de Stichting ‘raadplegingsbijeenkomsten’ over de ontwikkelstrategie, op 7 maart was een besloten bijeenkomst met bezwaarmakers uit Haaldersbroek en Diederik Sonoyweg gevoerd. Deze raadplegingen hebben niet tot bijstelling van de ontwikkelstrategie geleid.

Ook de brieven van ondernemers, bewoners van de Schans en Haaldersbroek, bedrijven langs de Diederik Sonoyweg, de zeilvereniging en de Fietsersbond hebben geen invloed gehad. Zaans Erfgoed, het Michael College en de Zaansche Molen hebben in de afgelopen periode hun steun aan de plannen betuigd.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *