De gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn op zoek naar plekken voor tijdelijke woningen waarin asielzoekers, vergunninghouders en inwoners die met spoed een woning zoeken, gehuisvest kunnen worden.

De gemeente Wormerland heeft bij deze zoektocht twee mogelijke locaties op het oog: de voormalige vuilnisbelt aan de Poelweg en tegenover Voetbalvereniging Jisp.

De hele regio moet 225 tot 248 asielzoekers of vergunninghouders huisvesten voor 2023. Daarnaast willen de gemeenten de huisvesting ook voor inwoners die met spoed een woning zoeken combineren.

Op de gevonden locaties kan “al dan niet tijdelijke woonruimte gerealiseerd worden”. Wormerland:

“Aan de Poelweg ligt een voormalige vuilnisbelt waarop een afdeklaag is aangebracht. De locatie heeft op dit moment geen concrete bestemming en zou kunnen dienen voor de realisatie van tijdelijke woningen. De belangrijkste belemmering voor ontwikkeling van deze locatie ligt in de beperkingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Bovendien zou de vervuilde ondergrond tot onverwachte kosten kunnen leiden.

Perceel tegenover Dorpsstraat 110, tussen Dorpsstraat 135-137. Tegenover Voetbalvereniging Jisp ligt een stuk grond dat verpacht wordt door de gemeente. De locatie is in beeld geweest voor de realisatie van Tiny Houses, maar afgevallen vanwege de beperkingen van het BPL. In potentie zou hier, in lijn met bestaande lintbebouwing, een aantal woningen gerealiseerd kunnen worden. De uitdaging is dat de locatie ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap, inclusief bijbehorende beperkingen.”

Gezien de voorwaarden van de regeling Bijzonder Provinciaal Landschap kunnen er op elke plek niet meer dan 11 woningen komen: ‘kleinschalige woningbouw’ aldus de Provincie.