Een afzettingshek met niet minder dan drie nogal merkwaardige aanwijzingen en geboden op de Dam in Zaandam. Wat betekent dit eigenlijk?

Ten eerste moeten wandelaars kennelijk ‘Oversteken’. Waarom? Dat hele stuk Dam is toch al voetgangersgebied? Of betekent het dat ze niet over het hek mogen klimmen?

Rijden is hier sowieso verboden getuige het verkeersbord RVV C01: ‘Verboden in te rijden’. Alleen leveranciers zijn hier tot 12.00 toegestaan.

Wie er echt nooit mogen rijden zijn fietsers. Die trekken zich daar overigens weinig tot niets van aan, maar het is dus niet toegestaan. Die niet toegestane fietsers moeten hier dus rechts aanhouden.

Door Piet Bakker, foto: De Orkaan.