Het leek zo mooi: megadance-ondernemer Duncan Stutterheim vertelde begin deze maand een hogeschool voor de evenementensector in Zaandam te willen vestigen. 

Nick Hendriks (CDA) las het stuk op De Orkaan en stelde vragen aan wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink. 

Helaas bleek uit de antwoorden dat de term ‘Hogeschool’ te hoog gegrepen was. 

Stutterheim kocht wel een pand aan de Ronde Tocht 11 in Zaandam, en daar zullen studenten van andere opleidingen in staat worden gesteld een semester lang een vak te komen volgen: 

‘Dit betekent dat er mogelijk opleidingen op locatie in Zaanstad worden gegeven, maar impliceert niet dat zich daarmee ook een (volledige) Hogeschool in Zaanstad zal vestigen, zoals zou kunnen worden afgeleid uit het artikel in De Orkaan’