In de brief die de basisschool De Toermalijn deze maand aan de ouders stuurde wordt gezegd “dat door de afgewezen procedure de bouw mogelijk minimaal een half jaar later zal starten.”

Het is “een fikse tegenvaller’ volgens het schoolbestuur, maar eerlijk gezegd is dat half jaar erg optimistisch.

Het college van B&W heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter en een nieuw bouwplan in te dienen (of een nieuwe locatie te kiezen). De wijzigingen in het bestemmingsplan die de bouw van De Toermalijn mogelijk moesten maken, zijn geheel geschrapt.

De snelste optie is de architect een nieuw plan te laten maken dat wel binnen het huidige bestemmingsplan valt, of slechts minimale afwijkingen vertoont. Potentiële bezwaarmakers voelen zich door de rechter gesteund en zullen meteen naar de rechter stappen als ze het niet eens zijn met het plan. Maar ook dit is een uitgebreide (en dus lange) procedure.

marktstraat

Zo’n plan zal een kleinere school, die verder van de huizen af zal staan en minder hoog is, op moeten leveren (maximum bebouwingspercentage was 40). De afgekeurde plannen hadden een bebouwingspercentage van 51. En dat ook met voldoende parkeerruimte. De gemeente heeft de nieuwbouw als ‘verbouwing’ proberen te slijten, iets waar de rechter het niet mee eens was. Een uitdaging voor een architect.

Geen hoger beroep
De gemeente moet samen met de architect en Agora terug naar de ontwerptafel. Men won extern advies in (bij bureau BRO). Ook dat bureau kon de gemeente niet volgen; “Wij zijn van mening dat sprake is van de bouw van nieuwe (hoofd)gebouwen met daar bij behorende bouwwerken”. Niks geen ‘verbouwing’ dus: “de gevoerde procedure is in dit geval niet de juiste geweest.”

En niet meer naar de rechter volgens BRO: “Een hoger beroep op de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland achten wij niet raadzaam en leidt tot extra tijdverlies en onduidelijkheid gedurende een langere periode.”

De gemeente heeft besloten “om voor de locatie Toermalijn een geheel nieuw bouwplan voor dezelfde locatie te maken of voor een nieuwe locatie te kiezen.” In het laatste geval gaat het dus nog  veel langer duren.

Kosten
Ondertussen vallen DZ en POV over de kosten van de hele procedure die volgens hen nu al “bijna 2 miljoen” zou hebben gekost. Ze hebben het college gewaarschuwd: “Al jaren en bij herhaling hebben de fracties van Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid bij het College van B&W aangedrongen op een volledige herstart van dit bouwplan.” DZ en POV roepen het college dan ook op “de eer aan zichzelf te houden en af te treden.”