Op 31 januari staan POV-oprichter Ton Brekelmans – eigenaar van partycentrum Las Vegas – en Ron Couwenhoven van Zingen op de Zaan voor de derde keer tegenover elkaar bij de rechtbank.

Couwenhoven schreef in 2012 namens Zingen op de Zaan dat Brekelmans en de zijnen zich schuldig hadden gemaakt aan “wangedrag, provocaties en intimidaties”. Brekelmans klaagde Couwenhoven aan wegens smaad.

De vaargasten van Brekelmans’ boot zouden zich volgens Zingen aan de Zaan aan “wangedrag” schuldig gemaakt hebben, schreef Couwenhoven op 7 november 2012 aan de gemeente. Die brief over “De Bende van Brekelmans” werd daardoor openbaar, waarop Brekelmans Couwenhoven van smaad beschuldigde.

De brief van 12 november

Namens Zingen op de Zaan meldt secretaris Ron Couwenhoven dat de stichting “na zeven succesvolle jaren” alle activiteiten gaat stoppen.

“De voornaamste reden van dit ook voor ons dramatische besluit is het wangedrag, de provocaties en intimidaties, waaraan het bestuur sinds april van dit jaar wordt blootgesteld door de heer Ton Brekelmans, directeur-eigenaar van partycentrum Las Vegas in Zaandam, tevens lid van de gemeenteraad voor de Partij voor Ouderen en Veiligheid, en zijn medewerkers.”

Aan Brekelmans was in september 2011 meegedeeld dat Las Vegas in 2012 niet welkom was als gevolg van “wangedrag van opvarenden van hun schip” in 2011 en 2010.

In april 2012 bleek volgens Couwenhoven dat Las Vegas desondanks begon met de kaartverkoop voor Zingen op de Zaan, samen met de firma Bos-It uit Koog aan de Zaan. Volgens de brief was het eigenaar Joop Bos geweest (ook als DJ actief in Las Vegas) die in 2011 “in zwaar beschonken toestand bestuursleden en medewerkers van de stichting Zingen op de Zaan ernstig bedreigde”.

Ook zou Brekelmans volgens Couwenhoven zich met een groepje medestanders café De Kapiteinshut “provocerend en intimiderend” hebben gedragen terwijl hijzelf werd lastiggevallen.

“De Bende van Brekelmans bestookte de secretaris en het bestuur via twitter, facebook en de plaatselijke pers met allerlei leugens en smerige verwijten.”

In 2013 gaf Brekelmans opnieuw aan te willen deelnemen aan Zingen op de Zaan. Het bestuur heeft geen zin in “talloze onaangenaamheden” en wil geen Las Vegas-boot bij het evenement, schrijft Couwenhoven.

Het gedrag van Brekelmans is overigens niet de enige reden voor het stoppen van Zingen op de Zaan. De gemeentelijke subsidie was gehalveerd terwijl een viertal sponsors hun toegezegde sponsoring niet betaald hebben.

De Rechtszaken

Na het verschijnen van de brief klaagt Brekelmans Ron Couwenhoven aan “wegens smaad en aantasting van zijn goede naam” aldus Couwenhoven die ook meldt dat de politie Zaanstreek/Waterland de aanklacht aanvankelijk afwees omdat er volgens hen geen sprake van smaad was. Brekelmans ging in beroep tegen die beslissing waarna het OM de zaak alsnog opnam en Couwenhoven een schikking van 400 euro voorstelde.

Nadat Couwenhoven die weigerde was een rechtszaak het gevolg. Volgens de beklaagde eindigde de eerste zitting voor de politierechter in Alkmaar al na tien minuten, omdat het openbaar ministerie verzuimd had Couwenhoven alle stukken toe te sturen.

De tweede zitting was ook snel voorbij, Couwenhoven:

Mijn advocaat mr. Kant uit Krommenie stelde dat er sprake was van schending van artikel 7* van de grondwet: de vrijheid van meningsuiting. Hij bracht bovendien naar voren dat de aanklacht tegen de verkeerde persoon was gericht. Ik had de brief als secretaris van de stichting Zingen op de Zaan immers geschreven namens het bestuur van deze stichting. Daarop besloot de politierechter dat er door het OM meer onderzoek moest worden gedaan. De officier van justitie breidde tijdens de zitting de aanklacht uit naar de stichting Zingen op de Zaan.

In 2016 werd de zaak voor de derde keer op de rol gezet. Nu voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Alkmaar, omdat het nu ook om artikel 1 van de Grondwet gaat. Maar een week voor de zitting werd de zaak opnieuw uitgesteld meldt Couwenhoven, omdat het OM het onderzoek veel te laat aan de rechtbank had voorgelegd.

Op 31 januari 2017 is de derde zitting…

Smaad

Smaad is “het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam door telastelegging van een bepaald feit, met het doel om daaraan ruchtbaarheid te geven.”

Aan Ton Brekelmans is gevraagd om commentaar te geven op de zaak. Hij heeft tot dusver niet op ons verzoek gereageerd.

Dit schreven wij de afgelopen jaren over Brekelmans.

* In de reactie van Ron Couwenhoven stond eerst dat het om artikel 1 van de Grondwet ging. Dat is waarschijnlijk onjuist. Dat artikel betreft discriminatie. Artikel 7 gaat over vrijheid van meningsuiting.