Vrouwen betrekken bij de maatschappij, het huis uit laten komen, mee laten doen. Dat is in het kort wat de Brandaris-vrouwen voor ogen hebben. 

Wij maakten kennis met Yeliz Eroğlu, Gülbeyaz Kılıç, Nazan Keçe en Sadegül Güneş tijdens de Beursvloer van de Zaanse Uitdaging in de Bullekerk. 

Sadegül legde gericht contact omdat ze vindt dat hun initiatief vleugels moet krijgen, maar voor het gesprek voor de microfoon (vanaf ongeveer 8 minuten), schoof ze Yeliz en Gülbeyaz naar voren. 

Tijdens de Beursvloer wordt maatschappelijke vraag aan aanbod gekoppeld en bij ons bleek het twee kanten op te werken. De dames zouden graag hun initiatief belicht zien en wij vinden het belangrijk te ontdekken hoe wij hen met onze nieuwsvoorziening beter zouden kunnen bedienen. 

Elke maandag komen de vrouwen in buurthuis De Bubbel, een gebouwtje naast de Brandaris, bij elkaar van 12.00 uur tot 17.00 uur. De Orkaan was ook welkom en wij namen de uitnodiging graag aan. 

Afgelopen maandag werden we ontvangen met koffie, thee en lekkers. En gedurende de dag liepen vrouwen uit de buurt, maar vooral uit de Brandaris binnen voor gezelligheid, nieuwtjes en praktische informatie. Ideeën en initiatieven vlogen over tafel. Er werden buurtmaaltijden bekokstoofd, over cursussen schilderen en Engels gesproken, uitstapjes naar de Keukenhof of musea gepland, een kerstmaaltijd in de steigers gezet, spelletjes gedaan, over politiek gesproken en kinderen opgevangen die vermaakt werden met leerzame (reken)spelletjes. 

Het idee om vrouwen mee te laten doen lijkt geslaagd. Iedereen heeft inbreng en er wordt naar elkaar geluisterd. Wat valt er nog te winnen? Sadegül zou het liefst nog meer vrouwen bereiken, ze gewoon een keer over de drempel trekken:

Bij de vrouwengroep zijn alle vrouwen, ongeacht leeftijd, achtergrond of woonplaats van harte welkom. Samen willen zij bruggen bouwen. Niet alleen voor de vrouwen die hier komen, maar ook voor de wijk. ‘We kennen veel vrouwen uit de buurt en krijgen veel te horen. Ons netwerk zetten we in om vragen op de juiste plek neer te leggen.’ Dat kan gaan over loshangende takken door één van de stormen of het gemis van een mooie speelplek voor de kinderen. 

Als we vertrekken hebben ze nog een vraag: of we Forbo willen bedanken voor het sponsoren van de vloer van De Bubbel en Frank Arkenbout, de beheerder van De Bubbel en de bewonerscommissie en het sociaal wijkteam en de wijkmanager en de wijkadviseur en en en en… wij bedanken iedereen, maar vooral de dames die dit initiatief namen. Wat een rijkdom!

Door: Merel Kan