Morgen start de staking van medewerkers in het streekvervoer. Er rijden (veel) minder bussen en trams. Wat er wel of niet rijdt is slecht voorspelbaar, waardoor je reis zich moeilijk zal laten plannen. De staking duurt tot en met vrijdag. 

De stakingsbereidheid lijkt groot, en dat niet alleen; waar bij de vorige staking alleen leden van vakbond FNV meededen, sluit vakbond* CNV nu ook aan. 98% van haar leden stemde in met de staking.

Zij verzetten zich tegen de hoge werkdruk, ze willen een betere ouderenregeling en een loonsverhoging. 

Een oplossing van het conflict is niet echt in zicht omdat de werkgevers de lopende cao weigeren open te breken. Eerder kondigde chauffeurs van FNV aan dat het nog een ‘pittige winter’ kon worden. 

Bij de vorige staking reed zo’n 40% van de bussen niet, maar omdat nu CNV-leden aansluiten zou dat percentage deze week hoger kunnen uitvallen.