Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie. Het prijsplafond zou meer zekerheid moeten bieden over de energierekening. Maar in de praktijk blijkt het voor nogal wat onduidelijkheid te zorgen.

Wie in de eerste dagen van 2023 in de app van Vattenfall heeft gekeken is mogelijk net zo geschrokken als wij.

Vattenfall laat via Twitter weten dat er in de app nog wordt gerekend met het tarief van je contract. Dat betekent dat je pas bij de eindafrekening kunt zien wat de daadwerkelijke kosten voor je verbruik zijn.

De overheid heeft een plafondtarief voor gas en stroom vastgesteld. Het maximale tarief voor gas is € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Het maximale tarief voor elektriciteit is € 0,40 per KWh tot een maximaal verbruik van 2.900 kWh. Verbruik je meer dan de hiervoor genoemde maximale hoeveelheden, dan betaal je hiervoor het tarief van je energiecontract.

Wil je ervoor zorgen dat je (zo veel mogelijk) binnen je plafond blijft dan is het goed om te weten dat bij het toepassen van het prijsplafond niet wordt gerekend met het totale maximale verbruik in 2023. Het plafond verschilt per maand.

Om binnen het prijsplafond te blijven mag je voor gas en stroom onderstaande maximaal gebruiken:

Blijf je per maand onder het maximumverbruik zoals in de tabellen hierboven? Dan neem je wat overblijft automatisch mee naar de volgende maand. Let op, dat geldt totdat je de jaarafrekening krijgt. Vanaf dat moment start een nieuwe periode.


Ter verduidelijking een voorbeeldberekening:

Stel, je ontvangt de jaarafrekening op 1 augustus 2023. Dat betekent dat je de eerste periode van januari tot en met juli maximaal 1.594 kWh aan stroom mag verbruiken. Namelijk: 339 + 280 + 267 + 207 + 181 + 159 + 161.

In de periode na het ontvangen van je energierekening (augustus tot en met december) mag je in totaal nog (2.900 – 1.594) = 1.306 kWh stroom verbruiken om binnen het prijsplafond te blijven.


Wanneer je in de eerste maanden van 2023 relatief weinig gas verbruikt en in de maanden na de jaarafrekening wat meer gebruikt, dan kan het prijsplafond dus duur uitvallen. Je mag het ‘ongebruikte’ deel van het plafond niet meenemen naar de periode na de jaarafrekening.


REACTIE VATTENFALL

“De kop doet vermoeden dat klanten pas bij de jaarafrekening profiteren van het prijsplafond. Maar dat klopt niet. In het termijnbedragadvies houden we nu al rekening met het prijsplafond. Dat zit als volgt: Als klant betaal je iedere maand een voorschot. We noemen dat het termijnbedrag. Zo betaal je iedere maand alvast een deel van de verwachte kosten van je jaarlijkse energierekening. Te weinig of teveel betalen voorkom je eenvoudig door regelmatig ons termijnbedragadvies in Mijn Vattenfall of in onze Energie-app te gebruiken. In dit termijnbedragadvies houden we dus al rekening met het prijsplafond (maar bijvoorbeeld ook met de btw-verhoging en alle andere veranderingen per 1 januari). Klanten kunnen in Mijn Vattenfall of in onze Energie-app het termijnbedrag ook zelf gemakkelijk aanpassen.

Dus simpel gezegd; in het maandelijks termijnbedrag zit ook de verwachte korting van het prijsplafond. Klanten kunnen daarnaast gedurende het hele jaar het verbruik monitoren in onze Mijn Vattenfall omgeving en de Vattenfall Energie-App.”