Veel overlast door zwerfvuil in Poelenburg

Poelenburg zwicht onder zwerfvuil. Een deel van de bewoners laat afval op straat achter. De Klankbordgroep Poelenburg praat daar vanavond met bewoners en gemeente over.

Vanavond, 23 november organiseert de gemeente Zaanstad een bijeenkomst voor Poelenburg en Peldersveld. De Klankbordgroep Poelenburg (KBG) concludeerde dat de bewoners het Darwinpark en het vele groen in de wijk waarderen en  zich veilig voelen.

De kritiek geldt volgens de brief aan de raad vooral de vervuiling, het drukke en (te) hard rijdende autoverkeer (asociaal rijgedrag op De Weer, parkeerproblemen bij Emrah Market), drugsoverlast (“Drugsdealers verspreiden zich nu door de gehele wijk”).

De Klankbordgroep Poelenburg zet zich al langer in voor het schoonhouden van de wijk, zij ergeren zich aan de “voortschrijdende vervuiling van Poelenburg”. Zij zien ook het vreemde beleid in de wijk al één van de oorzaken. Bewoners in de laagbouw moeten HVC bellen, bewoners van de hoogbouw mogen het gewoon op straat zetten.

Maandagochtend zou het door HVC opgehaald worden en op vrijdag door Wijkonderhoud en het BewonersBedrijf. Maar, zo stelt de klankbordgroep: soms blijft het weken of maanden liggen.

Onderstaande foto en foto links-boven zijn van de website van de Klankbordgroep Poelenburg, allemaal genomen op één dag: 15 september 2015, op een moment dat het al opgehaald zou moeten zijn.

zwerfvuil poelenburg

De klankbordgroep is voor een “een streng maar rechtvaardig handhavingsbeleid voor de gehele wijk Poelenburg.”

Volgens de wijkmanager neemt het dumpen af, o.a. door de controles:

Ook is er een Whatsapp-groep gestart waar illegale dumpingen gemeld kunnen worden:


UPDATE 23/11/2015

Zowel Wijkmanager David Kooi als de Klankbordgroep zijn het niet eens met dit artikel (zie ook commentaar). Volgens de wijkmanager is er de laatste maanden juist veel gedaan.

De klankbordgroep stelt dat toestand van twee maanden geleden verbeterd is door inspanningen van de gemeente, de afdeling Handhaving, HVC en het BewonersBedrijf. Het zou bovendien om grofvuil (en niet om “zwerfvuil” ) gaan.

Grofvuil wordt nu wel regelmatig verwijderd, en bewoners worden aangesproken. “De huidige aanpak van de afvalproblematiek in Poelenburg is een aanpak die voor zover ons bekend de grootste en meest succesvolle is in de zich meer dan vijftig jaar voortslepende afvalproblematiek van de wijk.”

Het grofvuil dat er nu nog zou liggen is het gevolg van “frequent plaatsvindende verhuizingen.”

De informatieavond gaat ook over iets anders: “de woon- en omgevingsbeleving van de wijkbewoners waarbij de afvalproblematiek ongetwijfeld ter sprake zal komen.”

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Geachte redactie,

  In uw artikel suggereert u dat de uitzichtloze afvaltoestand die wij ruim twee maanden geleden in de wijk aantroffen zich onveranderd voortzet.
  Dat is gelukkig niet het geval.
  Sinds enige tijd spannen zowel de gemeente ZNSTD, de afdeling Handhaving als HVC en het BewonersBedrijf zich onverdroten en met succes in om niet alleen het grofvuil (door u abusievelijk “zwerfvuil” genoemd) met regelmaat uit de wijk te verwijderen, maar ook de bewoners aan te spreken op en op te voeden in het correct aanbieden van hun grofvuil.
  Uw artikel getuigt niet van kennis van zaken omtrent de huidige aanpak van de afvalproblematiek in Poelenburg; een aanpak die voor zover ons bekend de grootste en meest succesvolle is in de zich meer dan vijftig jaar voortslepende afvalproblematiek van de wijk.
  Bijgevolg blijft ook onvermeld dat wij overleg voeren met de woningbouwcorporaties om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor het afvoeren van afval dat ontstaat bij de frequent plaatsvindende verhuizingen.

  De aanhef van uw artikel vermeldt het onjuiste feit dat de Klankbordgroep Poelenburg tijdens een informatieavond op 23 november 2015 met bewoners en gemeente in gesprek gaat over de afvalproblematiek.
  Deze avond, die hoofdzakelijk in het licht stond van veranderingen in de zorg, bood weinig gelegenheid in te gaan op andere dan de persoonlijke problemen die deze veranderingen voor een aantal aanwezigen met zich meebrengen.
  Niettemin werd enige aandacht besteed aan de Poelenburgse afvalproblematiek en het doet ons goed te kunnen vaststellen dat er op dat front gesproken kan worden van een niet eerder vertoonde en succesvolle inspanning.
  Wij betreuren het dat alvorens het artikel te publiceren geen overleg is gepleegd tussen uw redactie en de Klankbordgroep Poelenburg, opdat uw lezers een indruk kunnen krijgen van de huidige situatie.

  Tenslotte zij vermeld dat de onderwerpen die bewoners tijdens onze laatsleden wijkvergadering aandroegen ter zake van de verbetering van de leefbaarheid in de wijk binnenkort onderwerp van overleg zijn met ondermeer de gemeente ZNSTD.

  Namens de Klankbordgroep Poelenburg,

  Gertjan Welgemoed.
  (secretaris)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *