Aan de Amsterdamse kant van de Hempont wordt de gevaarlijke fietsoversteek vervangen door een tunnel. In plaats van de kruising voor autoverkeer komt er een ’turborotonde’.

In januari start het werk, in april 2023 moeten rotonde en tunnel klaar zijn aldus ontwikkelaar Boskalis.

Nu moeten fietsers als ze van de pont komen, rekening houden met naar rechts afslaand autoverkeer dat ook van de pont komt en met (vracht)verkeer dat meestal erg hard over de (Nieuwe) Hemweg rijdt. Dat leidt vrijwel dagelijks tot gevaarlijke situaties.

Op de afbeelding is ook iets bijzonders te zien: twee ponten! Wellicht een voorbode op wat er komen gaat?

De enige werkzaamheden die nu plaatsvinden is de bouw van een Oostenrijkse (?) blokhut vlakbij de kruising.