Bij de het kappen van een boom aan de Saenredamstraat in Zaandam is het niet helemaal goed gegaan.

Eigenlijk had die boom niet gekapt hoeven worden. En bovendien stond de gekapte boom niet op de kaart met een rood kruisje dat ‘kappenbetekent.

De woordvoerder van wethouder Slegers kan het niet anders uitleggen: “het had beter gemoeten in de communicatie”.

Zaak nr. 1: kappen

Het begint met een klacht van de bewoners die bij de bewuste boom wonen. Zij hebben last van de boom omdat er dingen (bladeren? vogelpoep?) op hun auto vallen. Ze vragen Zaanstad of de boom gekapt kan worden. De gemeente weigert – er mankeert immers niks aan de boom – waarna ze tegen die beslissing in beroep gaan. Dat beroep wordt gehonoreerd, maar niet meteen: bij de eerstvolgende herinrichting van de buurt wordt de kap ‘meegenomen’. Dat is dus nu: eind 2020.

Maar ondertussen zijn die bewoners verhuisd, en de nieuwe bewoners zijn wel gesteld op die boom. Ze zijn op vakantie. Als ze terugkeren is er een gat voor hun huis. Hen is niets gevraagd en door de gemeente is niet geïnformeerd of de nieuwe bewoners ook van de boom af wilden. (Of er een kapvergunning is, blijft duister. We hebben er bij Zaanstad naar geïnformeerd.)

Oordeel van De Orkaan-jury: ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Zaak 2: de Kaart

Buren (al dan niet in badjas) die het kapwerk wilden tegenhouden, deden dat aan de hand van de kaart waarnaar door de gemeente in de bewonersbrief wordt gelinkt op Buitengewoon.Zaanstad. Daar heeft de boom geen rood kruisje (‘Te kappen boom’). Maar op de kaart van de zaagploeg stond de boom wel als slachtoffer aangemerkt.

De woordvoerder van wethouder Slegers:

“het is complex, er werken verschillende afdelingen – soms wel vier of vijf – aan dit soort dingen. Probleem is dat de gegevens van de ene afdeling niet altijd goed doorgegeven worden aan de andere. Deze boom is dus niet op Buitengewoon.Zaanstad terecht gekomen. Dat had beter gemoeten.”

Oordeel van De Orkaan-jury: echt fout, de kaart voor de bewoners moet compleet en bijgewerkt zijn, en het is niet de eerste keer: ook bij de Bullekerk bleek de Buitengewoon-kaart niet correct te zijn waardoor er bomen gekapt werden die niet op de kaart stonden (en waartegen bewoners dus ook geen bezwaar konden maken). Dikke onvoldoende. Guilty as Hell.

Zaak 3: de PWN-container

En waarom plaatst PWN een container op het plantsoen terwijl de bezwaartermijn nog lang niet verstreken is? De woordvoerder van Slegers:

“PWN gaat vooruitlopend op de herinrichting van de wijk de waterleidingen vervangen. Voor het inrichten van de bouwplaats is een vergunning aangevraagd door PWN. De vergunning is verleend. Het betreft een objectvergunning waar geen bezwaar en beroep tegen mogelijk is. Echter in de vergunning staat dat dit wel mogelijk is. Dat had dus niet gemoeten.”

Oordeel van De Orkaan-jury: Oeps. Foutje. Slordig. En waarom is die container al op 1 oktober geplaatst terwijl de vergunning pas vanaf 5 oktober geldt? Daarop kregen we geen antwoord. 100 strafregels.