Vergiskap Saenredamstraat – deel 3

Voor de boom die begin deze maand aan de Saenredamstraat werd gekapt, is een onvolledige kapvergunning afgegeven.

Zaanstad hield het op een communicatiestoornis waardoor gegevens niet met elkaar overeenkwamen.

Bij het kappen van een boom aan de Saenredamstraat in Zaandam ging het op 1 oktober mis. De boom die werd gekapt, stond niet op de kaart op Buitengewoon.Zaanstad waarnaar de bewoners werden verwezen en waarop de te kappen bomen stonden.

Zaanstad maakte excuses (“het had beter gemoeten in de communicatie”). De boom mocht wel gekapt worden, maar door communicatieproblemen was die die boom niet aangegeven op die bewuste kaart.

De bewoonster die de boom voor haar huis had staan (en vlak voor de kap verhuisde – zie reacties), had last van de boom. Ze vroeg Zaanstad eerder of de boom gekapt kan worden. De gemeente weigerde – er mankeerde immers niks aan de boom – waarna ze tegen die beslissing in beroep ging. Dat beroep werd gehonoreerd, maar niet meteen: bij de eerstvolgende herinrichting van de buurt wordt de kap ‘meegenomen’. Dat is dus nu: eind 2020.

Dan zou die boom dus te zien moeten zijn in de kapvergunning. Als bewoners het echt hadden willen weten, hadden ze dat via de aanvraag voor de kapvergunning kunnen opsporen?

We gingen op zoek in de documentatie (deels online en deels van Zaanstad ontvangen):

 1. In de Bekendmakingen van 13 mei 2020 wordt een vergunning voor het kappen en herplanten van 62 bomen aan de Vincent van Goghweg aangevraagd.
 2. Op 5 juni verschijnt een bewonersbrief waarbij voor een overzicht van de te kappen bomen verwezen wordt naar een kaart op Buitengewoon.Zaanstad, in dit Definitief Ontwerp hebben ruim 60 bomen (de 62 uit de aangevraagde vergunning) een kruisje wat betekent dat ze gekapt worden, de bewuste vergisboom aan de Saenredamstraat is niet als te kappen aangegeven.
 3. Op 13 juli wordt de vergunning verleend, niet voor 62 maar voor 32 bomen (die andere 30 volgen in fase 2). De aanduiding is veranderd in ‘Wijk Schildersbuurt’. In de bijbehorende omgevingsvergunning komt één gezonde boom voor (levensverwachting meer dan 25 jaar). Die staat aan de Jan van Goyenkade. De Noorse Esdoorn aan de Saenredamstraat die ook een levensverwachting van meer dan 25 jaar heeft, lijkt dus veilig. Die wordt immers niet genoemd.
 4. Maar de gemeente stuurt ook een kaartje met die vergunning mee (gedateerd 16 juni) met daarop de 33 (!) te kappen bomen. Daar is de boom aan de Saenredamstraat dus wel aan aangegeven.
 5. Op de meegestuurde lijst met alle te kappen bomen staan weer 32 te kappen bomen in deze fase, met slechts één gezonde boom, en dat is deze keer niet de boom aan de Jan van Goyenkade (die is afgevoerd) maar wel die aan de Saenredamstraat.

In kaplijst staat een toelichting: over de esdoorn aan de Saenredamstraat is een mailwisseling geweest tussen twee ambtenaren. Die gaan we maar eens opvragen bij Zaanstad…

De woordvoerder van wethouder Gerard Slegers is niet erg enthousiast: “We weten niet of we die wel kunnen geven”. En, na een dagje nadenken: “Ik kan niet zomaar de correspondentie met je delen aangaande de vorige bewoner die het kapverzoek indiende bij de gemeente.”

Wordt vervolgd…

Bronnen: Bekendmakingen Zaanstad, eerdere berichten op De Orkaan, buurtbewoners, woordvoerder wethouder Slegers, Buitengewoon.Zaanstad, Foto: Peter Goldstein.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Peter Blokker

  en deze ellende komt allemaal door een vergisambtenaar?

 • P. Hoogkamer

  En voor deze vergiskap worden er 5 nieuwe bomen geplant gemeente? dat zou mooi zijn.!

 • Jur Bakker

  Dus dienen jullie een wob verzoek in….

 • Ton Lameijer

  De hoeveelste keer is dit nu al! Dan is het een fout van de aannemer, dan weer een communicatie stoornis. Diegene die steeds opdracht geeft voor dat kappen van bomen moet met pek en veren worden ingesmeerd en op een open wagen door de stad gereden. Het is een schande dat dit steeds kan gebeuren!

 • Niet dat het heel veel uitmaakt voor de ernst van de zaak, maar de buren zijn niet welgeteld één dag voor de kap verhuisd. Laten we het op een kleine week houden. Wel waren de nieuwe buren er net 2 dagen voor de kap ingetrokken, dus ook die hebben raar staan kijken…

 • Tineke Emmer

  Voorstel:

  De gemeente plaatst bij iedere vergis kap 5 extra bomen per fout gekapte boom!

  Suggestie voor,plaatsing: Zuiderhoofdstraat Krommenie, wijk Erasmusstraat/ Spinozahof Krommenie

 • Monique Zonneveld

  Ik snap eigenlijk niet waarom er een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor de kap van 60 bomen terwijl het ecologische onderzoek nog niet is afgerond. In de schildersbuurt wonen er echt heel veel vleermuizen. Met eigen batlogger ook geconstateerd. Ik vermoedt zelfs een dwergvleermuiskolonie. De bomen in deze buurt zijn echt van groot belang voor hun voedsel en zijn onderdeel van hun foerageergebied. Mogelijk dat er ook andere soorten hier aanwezig zijn. Je kunt toch niet een vergunning afgegeven voordat je hebt geconstateerd dat deze bomen geen “bijzondere” natuurwaarde hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *