Vandaag – 1 oktober 2021 – heeft Koninklijke Verkade een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad (OR) voor een omvangrijk investeringsplan om de fabriek te automatiseren. Daarbij zouden 44 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Volgens een persbericht van het bedrijf is het investeringsplan

“bedoeld om ervoor te zorgen dat de fabriek concurrerend kan blijven in een sterk uitdagende markt. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden om de efficiëntie te verbeteren en de productieprocessen van de fabriek te optimaliseren.”

De aanvraag moet eerst door de OR beoordeeld worden, Verkade gaat in gesprek met de bonden over het Sociaal Plan aldus fabrieksdirecteur Erik van Nunen.

Pas als het adviestraject is afgerond, zullen volgens Verkade “verdere details over de wijzigingen en de persoonlijke consequenties aan de medewerkers bekend worden gemaakt.”