We hebben al een bus-probleem in de Zaanstreek. En dat wordt alleen nog maar groter. Connexxion, EBS en GVB hebben te weinig chauffeurs om de dienstregeling te rijden en dat wordt voorlopig niet beter.

In een brief die de Vervoerregio Amsterdam stuurt naar de raad van Oostzaan, namens de gezamenlijke vervoerders in het stad- en streekvervoer, wordt geen ‘fijne realiteit’ geschetst van de huidige staat van het OV: 

‘We leveren als sector op dit moment niet de kwaliteit die reizigers, maar ook u als opdrachtgevers van ons mogen verwachten. Personeelstekort en verminderde inzetbaarheid van onze medewerkers zijn hier de oorzaak van.’ 

Met de brief doen de vervoerders aan verwachtingsmanagement: het is een probleem dat niet direct opgelost kan worden.

De oorzaken van het tekort worden onder meer gezocht in de leeftijdsopbouw – de helft (!) van de medewerkers gaat tussen nu en 2025 met pensioen -, het gebrek aan perspectief tijdens corona, verhoogde werkdruk door hoog verzuim, een krappe arbeidsmarkt en de ‘ouderwetse’ roosters. 

De oplossing wordt voornamelijk gezocht in communicatie, chauffeurs uit het buitenland, werving, het oppoetsen van het imago, het verlichten van de opleiding en examinering en het aantrekkelijker maken van het werk. 

De vervoerders schrijven dat het pijn doet dat ze momenteel niet trots kunnen zijn op het product dat ze dagelijks leveren. Zij houden zich aanbevolen voor suggestie of ideeën om de problemen op te lossen. 

Door: Merel Kan, Foto: Michel Schermer, brief Vervoerregio aan Raad Oostzaan