Als het de bedoeling van Zaanstad is geweest om met de Ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans de discussie aan te zwengelen, is het een doorslaand succes.

Na bewoners, ondernemers, de Zaansche Molen en de zeilers van De Onderlinge hebben nu ook de bewoners van Haaldersbroek, transportbedrijf Veldhuizen en Jan Schoemaker Cocoa zich in de discussie gemengd.

In een brief aan de raad en B&W (en aan Zaans Museum, Zaanse Schans en de Zaansche Molen) onderkennen ze dat parkeren een probleem is, maar dat de voorgestelde oplossingen de plank misslaan.

Die oplossingen komen allemaal neer op extra parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Leeghwaterweg, dus in de nabijheid van Diederik Sonoystraat en in de buurt van Haaldersbroek.

Wildparkeren

Regulering van het parkeren belangrijk omdat het wildparkeren in het gebied grote hinder oplevert. Dat zal alleen maar toenemen volgens de bedrijven als de parkeerplekken vlak bij hun inritten komen. Dat het wildparkeren zal afnemen noemen ze een ‘utopie’. Het probleem op de Sonoyweg zal juist groter worden.

Als er al een parkeergarage moet komen vinden de briefschrijvers het gravelveld van het Michael-college of het terrein naast het Verkade paviljoen veel logischer. De “immense, geldverslindende en omgevingsvervuilende brug” kan dan ook vervallen.

Teloorgang Haaldersbroek

Haaldersbroek behoort nadrukkelijk niet tot het ’toeristische’ Zaanse Schans gebied, maar de briefschrijvers vrezen dat het parkeren in de nabijheid van het buurtschap wel degelijk tot toeristisch verkeer en ’teloorgang’ van Haaldersbroek zal leiden.

De brief werd mede ondertekend door De Onderlinge, ondernemersverenigingen OVZS en OV 1509 en Bewonersbelang Schans SBB. Zij formuleerden ook al eerder bezwaren tegen de plannen.