In het voormalige UWV-pand Saendenborch komen geen vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft op het laatste moment afgezien van een opvanglocatie voor zo’n 450 asielzoekers in Zaandam.

Een groep die zich ‘Zaanstad Rood Zwart’ noemt, heeft echter op het gebouw op de hoek van Rustenburg en Stationsstraat een serie portretten van Amsterdamse vluchtelingen aangebracht.

Ook op andere plekken in de Zaanstreek zijn portretten geplakt. Het is een selectie uit een serie van 60 houtsneden.

De actievoerders hadden graag wel een opvanglocatie in Zaandam gezien en hebben kritiek op het spreidingsbeleid van COA:

“Het draagvlak daarvoor was groot: veel Zaankanters waren actief betrokken bij de opvang. Dat het COA juist van dit AZC afziet, is tekenend. Goed voorbereide opvang wordt getorpedeerd ten gunste van het scheppen van afstand tussen vluchtelingen en mensen die reeds in dit land wonen.”