Het Zaanse ondernemersfonds komt in ieder geval niet op 1 januari 2016 zoals de initiatiefnemers gehoopt hadden. Het college van B&W van Zaanstad heeft “een goed gevoel bij de basiscontouren, maar ziet ook aandachtspunten die om nadere uitwerking vragen.” Uitstel dus.

Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor bedrijven te verhogen. Omdat een belastingverordening in het najaar vastgesteld moet worden en nog een aantal punten uitgewerkt moeten worden, is de ingangsdatum van 1 januari 2016 niet haalbaar.

De initiatiefnemers gaan het voorstel begin 2016 opnieuw voorleggen aan het college. Met een ondernemersfonds zou volgens de initiatiefnemers de lokale en regionale economie van Zaanstad versterkt moeten worden en wordt samenwerking tussen ondernemers, zorg, cultuur, sport en onderwijs gestimuleerd.

Volgens het college is in het voorstel bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wat het fonds kan betekenen voor ondernemingen in de cultuur-, onderwijs-, sport-, zorg en agrarische sector. Nagegaan moet worden wat de wensen en de kansen zijn van het fonds voor deze specifieke groep.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van vertegenwoordigers van o.a. ZON, Stipaza, en bedrijvenverenigingen zoals Zaandelta, BVNM en BIA en winkeliersvereniging SBZ. Het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) onder voorzitterschap van Jan Folkerts was penvoerder.