Vragen over ‘Het niet naleven van Veiligheidsvoorschriften’

‘Wat heb ik net tegen je gezegd?’ vraagt de arbeidsinspecteur.
‘Ja, ik snap je!’ roept de man terug, terwijl hij doorwerkt.
‘Nee, ik snap je? Jij ligt straks beneden, niet ik! En dan moet ik je ouders of je vrouw bellen…’
‘Ja, dat snap ik ook!’

De man die een paar minuten daarvoor tijdens zijn werk aan de Wilhelminastraat werd aangesproken op het feit dat hij onveilig aan het werk was, snapt een hoop.

Maar zin om zijn werk neer te leggen heeft hij niet.

De inspecteur wees op een los trappetje waarmee hij en zijn collega in de kelder van het sluizencomplex terecht kwamen: ‘Hebben jullie geen ander trappetje?’
‘Zo komen we d’r ook!’

Nieuwsuur besteedde gisteren aandacht aan de bouw, die met vorig jaar 20 dodelijke ongelukken, de meest gevaarlijke werkplek is. Brancheorganisatie Bouwend Nederland en vakbond FNV hebben een plan om het veiliger te maken. Op ongeveer 20 minuten begint het item, waarin de bouwplaatsen van De Slinger (Station Zaandam) en dus de sluis worden aangedaan (hieronder een korte versie in een tweet van Nieuwsuur).

Ook Juliette Rot, de fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad zat gisteren stevig aan de buis verankerd. Zij klommen in de pen om vragen te stellen over de voorvallen die te zien waren in het item. Wij plaatsen ze 1:1

Schriftelijke vragen inzake ‘Het niet naleven van Veiligheidsvoorschriften bij bouwprojecten (De Slinger en Wilhelminasluis te Zaandam)

 1. Wat is er precies gebeurd tijdens de werkzaamheden met betrekking tot de Slinger?
 2. Is er contact geweest tussen het bouwbedrijf en de gemeente, ten aanzien van het commentaar van SZW ten aanzien van de geconstateerde overtredingen bij de Slinger?
 3. Welke overtredingen betrof het?
 4. Wat is er vervolgens gebeurd?
 5. Welke maatregelen zijn er getroffen om de overtredingen te beëindigen, specifiek van mogelijk vallende dakpannen?
 6. Heeft de gemeente op enig moment het gevaar van vallende dakpannen voor publiek, geconstateerd? Zo ja, welke maatregelen hebben de afdeling bouwtoezicht dan wel handhaving of ander bevoegd gezag getroffen?
 7. Zijn er meer voorbeelden van veiligheidsmaatregelen bij bouwprojecten in Zaanstad die niet worden nageleefd? Zo ja, welke? Zo nee, is de gemeente voornemens om hier actiever op toe te zien?
 8. Indien de gemeente voornemens is om hier actiever op toe te zien, op welke wijze gaat uw college hieraan invulling geven? Zo nee, waarom is uw college niet voornemens om hier actiever toe te zien op overtredingen van veiligheidsmaatregelen?
 9. Wat is er precies gebeurd tijdens de werkzaamheden met betrekking tot de Wilhelminasluis?
 10. Is er contact geweest tussen het bouwbedrijf en de gemeente, ten aanzien van het commentaar van SZW ten aanzien van de geconstateerde overtredingen bij de Wilhelminasluis?
 11. Welke overtredingen betrof het?
 12. Wat is er vervolgens gebeurd?
 13. Welke maatregelen zijn er getroffen om de overtredingen te beëindigen, specifiek ten aanzien van de Wilhelminasluis?

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Siem Meijn

  Ik heb het ook gezien, het gaf geen moer wat de man tegen de bouwvakker vertelde. Eigenlijk gaf hij hem nog een grote mond ook.

 • Bruce Latham

  Gezien het nieuws deze week over de twee onderhoudsmedewerkers die vast kwamen te zitten onder het contragewicht in de sluis in Nieuwegein, is dit zeer actueel om weer onder de aandacht te brengen! Het lastige is dat veel mensen niet geholpen willen worden, want veilig werken wordt al gauw als lastiger of trager gezien. De vraag is hoe je er voor zorgt dat bouwvakkers zelf veilig willen werken, ook als de arbo inspecteur niet staat te kijken…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *