Vrouwen nemen raad Zaanstad over

De nieuwe raad van Zaanstad zal voor het grootste deel (20 van de 39 leden) uit vrouwen bestaan. En dat is volgens ons voor het eerst. In de huidige raad zijn 11 van de 39 raadsleden vrouw.

Geen enkele nieuwe fractie is vrouwloos. Tijdens de afgelopen periode waren niet minder dan zeven fracties echte mannenbolwerken: POV, PVV, D66, SP, PvdD, BVNL en CDA.

De POV is nu de enige partij met meer mannen dan vrouwen (5 mannen ’tegen’ Karin Lassooij).

ROSA, DZ, D66, PVV, CDA, DENK en de PvdD hebben net zoveel vrouwen als mannen.

Bij de VVD, de PvdA en GroenLinks zijn vrouwen in de meerderheid.

SP en CU zijn 100 procent vrouw.

De verhouding kan overigens nog wijzigen door verschuivingen bij de definitieve einduitslag, doordat voorkeurszetels niet worden geaccepteerd of kandidaten toch niet in de raad willen. Als het college wordt gevormd en raadsleden doorschuiven naar wethoudersposten, zal er zeker iets veranderen.

Deel dit artikel:

4 reacties

  • Mannen Blazen Aftocht!
    De Orkaan Keert!

  • Rienk Spiekstra

    De redactie gaat er in dit artikel vanuit dat alle raadsleden via een vrouw/man verdeling zijn in te delen.

  • De Orkaan

    Dat hebben we grondig onderzocht. Bij vrijwel alle partijen is via de aanduiding (v) of (m) te achterhalen of het om vrouw (v) dan wel om een man (m) gaat. Het betreft hier de eigen opgave, dus gaan we er vanuit dat die klopt. Bij de PvdD hadden ze daar vanaf gezien. Op de uitslagenavond hebben we evenwel na visuele inspectie kunnen vaststellen dat de fractie uit een man en een vrouw bestaat. Wij staan voor 99% voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *