Waar is het Faber-feestje? Bij Taets!

Over het afscheidsfeestje van burgemeester Faber is veel te doen. Het zou te duur (€ 50.0000) zijn: “exorbitant” en “ergeniswekkend” zijn nog de meest vriendelijke kwalificaties op sociale media.

Onzin, zeggen anderen, de partijen die zich nu verzetten hebben zelf ingestemd met het plan en bovendien omvat het een reeks van evenementen, ook voor ambtenaren. En daarnaast is er een reeks debatten met scholieren.

Ruud Pauw, vice-voorzitter van de gemeenteraad:

“In goed overleg met àlle fractievoorzitters in de raad hebben we hiervoor een programma gemaakt en hebben we het financieel kader vastgesteld. Een bedrag dat we zeer redelijk vinden en passende binnen de sobere wijze die we Zaanstad gewend zijn. De partij die nu naar buiten kritiek heeft op dit bedrag, heeft hier zelf hiermee ingestemd. Het past in de lijn van deze partij (POV) om alles wat het college doet af te keuren, maar dit is toch echt hun eigen besluit geweest.”

Ook zouden alleen Bobo’s of kopstukken zijn uitgenodigd. Dat klopt dus niet. Voor het afscheid worden

inwoners, ondernemers, verengingen en organisaties uitgenodigd. Het afscheid van de stad vindt plaats bij Taets op het Hembrugterrein in Zaandam. Hiervoor zijn mensen uitgenodigd die maatschappelijk betrokken zijn bij Zaanstad. Denk aan vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen, maar ook aan ondernemers, vrijwilligers en andere actieve inwoners.

Wilt u op 24 november bij het afscheid van burgemeester Faber zijn in Taets? Kijk dan volgende week in het Zaanstad Journaal of op deze website, of volg de gemeente Zaanstad op Facebook of Twitter.

Aanmelden (iedereen!) kan via deze link.

Deel dit artikel: