DIDF mag terug naar De Poelenburcht, maar buitenlandse politiek is taboe. Nederlandse politiek mag wel. En het moet in een afgesloten ruimte. Of andere organisaties zo’n contract krijgen is onbekend. Met zulke voorwaarden lijkt terugkeer naar De Poelenburcht een illusie.

DIDF voorman Murat Şekercan heeft het over de “lange arm van Erdogan” en “het WurgContract van #Poelenburcht“. De Turks-Koerdische vereninging is immers de toegang tot De Poelenbrucht ontzegd nadat andere (Turkse) huurders hadden geklaagd over DIDF.

DIDF kan terug, stelde wethouder Visscher, terwijl ook de beheerder van de Poelenburcht Erwin Stam “naar een oplossing” zoekt (zie eerder op De Orkaan). DIDF moet alleen het contract tekenen… maar wat is dat voor een contract?

Screen Shot 2014-11-25 at 17.38.37Het contract

Dat DIDF moeite met het contract heeft is niet zo vreemd, ze moeten namelijk eerst toegeven dat “de boodschappen over de Turkse politiek die huurder (DIFD) heeft uitgedragen, hebben geleid tot onrust onder de gebruikers van Wijkcentrum De Poelenburcht, alsmede bij een grote groep wijkbewoners.”

Door het stof dus. Maar er is meer, zo heeft DIDF “in het algemeen absoluut het recht de eigen meningen te uiten” maar moet zich wel aan de “huisregels” houden. Die “huisregels” gaat De Poelenburcht aanpassen. Het is niet langer toegestaan om “buitenlandse politiek in Wijkcentrum De Poelenburcht” te bedrijven.

Geen discussie, geen pers

Politieke activiteiten met een buitenlands karakter mogen niet, “activiteiten die een relatie hebben met de Nederlandse politiek kunnen onverminderd doorgang vinden.”

Als DIFD voor 1 december geen nieuw onderkomen kan vinden, mogen ze op deze voorwaarden terug, maar als de overeenkomst niet verlengd wordt, “kan dit niet tot discussie leiden tussen huurder en verhuurder.” Een soort van spreekverbod.

Dat spreekverbod geldt ook de overeenkomst zelf: “Verhuurder en huurder betrachten enige terughoudendheid naar de pers in acht te nemen over de ontstane situatie teneinde de rust te doen wederkeren”. (De kromme zinsconstructie komt zo uit de overeenkomst.)

Gesloten ruimte

En DIFD moet in een gesloten ruimte: “Alle activiteiten van huurder zullen plaatsvinden in een gesloten ruimte en niet meer in de foyer. Indien verhuurder huurder vraagt de foyer te verlaten zal hieraan gehoor worden gegeven.”

Met zulke voorwaarden is terugkeer zo goed als uitgesloten, en blijft de gemeente met de zaak in haar maag zitten.