Wat ging er mis bij sluiting Ornina?

Het intrekken van de horecavergunning van restaurant Ornina in Zaandam in juli 2020 was “niet redelijk in verhouding tot de geconstateerde overtredingen.”

De overtredingen waren het te laat open zijn, het spelen van muziek op het terras en zaalverhuur in strijd met de vergunning.

Volgens een onafhankelijke onderzoekscommissie en een externe hoor- en adviescommissie is niet voldoende rekening gehouden met de belangen van de ondernemer, zijn sommige overtredingen onjuist gerapporteerd, was er geen sprake van overlast en is ten onrechte legalisatie niet onderzocht.

Dwarskijkteam

Burgemeester Hamming heeft inmiddels besloten de intrekking terug te draaien. Gister werden ook het onderzoeksrapport en de uitspraak van de externe hoor- en adviescommissie openbaar gemaakt.

In het onderzoeksrapport van het ambtelijke ‘Dwarskijkteam’ wordt gesteld dat de organisatie van een besloten feest (in strijd met de vergunning) niet door Handhaving zelf is geconstateerd, dus een sanctie was daar niet op z’n plaats. Ook wordt betwijfeld of Zaanstad de uitbater van Ornina echt duidelijk heeft gemaakt dat besloten feesten niet waren toegestaan.

Volgens Zaanstad heeft exploitant Bas Kurdi van Ornina blijk gegeven van ‘slecht levensgedrag’ en is er sprake van een ‘ernstige aantasting van de openbare orde of leefomgeving’. De onderzoekers schrijven dat deze kwalificaties gezien de aard overtreding eigenlijk nauwelijks zijn gemotiveerd.

Van “aantasting van de openbare orde of leefomgeving” kan eigenlijk geen sprake zijn volgens het rapport, “omdat het pand zich ‘in the middle of nowhere’ bevindt.”

Legalisatie

Volgens de onderzoekers had de gemeente de plicht om legalisatie te onderzoeken toen bleek dat de vergunning geen zalenverhuur toestond. Dat heeft ze niet gedaan, “de vergunningen zijn ingetrokken zonder dat een onderzoek tot legalisering is afgerond.”

“De conclusie vanuit de bevindingen in dit onderzoek is dat in de opmaat naar het besluit tot intrekking van de vergunningen Ornina en de documentatie die daaraan ten grondslag ligt, onvoldoende is onderbouwd waarom die sanctie tot intrekking van de vergunningen evenredig is met de zwaarte van de overtreding(en) (proportionaliteit) noch waarom een lichtere sanctie niet passend is (subsidiariteit).”

Overlast

De externe hoor- en adviescommissie stelt dat er wel overtredingen bij Ornina zijn geconstateerd, maar dat de belangen van de exploitant (verlies aan inkomen, aantekening van ‘slecht gedrag’ waardoor hij moeilijk een andere vergunning kan krijgen in de toekomst) onvoldoende zijn meegewogen.

Ook stelt de commissie vast – net als in het onderzoeksrapport – dat er eigenlijk helemaal geen overlast is vastgesteld (“er zijn geen klachten bekend”).


Op dinsdag 12 januari komt de zaak op verzoek van Harrie van der Laan van de POV tijdens de rondvraag in het Zaanstad Beraad aan de orde.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Mevrouw.T.Deijle

  Gelukkig.Er is in de hele omtrek geen plekje waar je met mooi weer een wijntje jan drinken of koffie.

 • Evert Hartog

  Zaanstad is op alle gebieden doorgeschoten met handhaving op weerloze burgers waar anderen weinig last van hebben, terwijl handhaving op openbare orde bij jongerenoverlast en vuurwerk ernstig te kort schiet. Dat Zaanstad daarbij afhankelijk is van de landelijke politie wreekt zich. Het idee van de VVD dat een landelijke politieorganisatie beter zou zijn dan een lokaal georganiseerde organisatie blijkt niet te kloppen.
  Zaanstad probeert het gebrek aan handhaving door de politie te compenseren door onredelijk streng te zijn bij weerloze kruimelovertreders, zoals Bas Kurdu, weerloze bijstandsgerechtigden die zich laten verleiden tot het kweken van wietplantjes, en schuttingen en schuurtjes die niet precies volgens de regels zijn neergezet. Dat riekt naar willekeur, is niet rechtvaardig en gevaarlijk voor het vertrouwen in de overheid. De burgemeester moet zich als verantwoordelijk bestuurder hiervoor schamen.

 • Evert Mosch

  Ik denk, en weet het eigenlijk ook zeker, dat deze burgemeester Hamming, juist goed gehandeld heeft en nu bij handhaving de touwtjes wat strakker aan moet trekken, want zij staan buiten de gemeente en voeren hun eigen beleid. Als de communicatie wat beter was geweest had deze hele soap niets plaatsgevonden.
  Alleen weer jammer dat pas na media aandacht het balletje is gaan rollen.

 • Mea de Boer

  Heb deze zaak op Tv gezien. Mijns inziens een keurige man die voorheen een kapperszaak had. Misschien had de vorige eigenaar/exploitant de regels en vergunningen duidelijk aan nieuwe eigenaar moeten uitleggen, horeca is immers een totaal andere branche. Had veel ellende kunnen voorkomen. Fijn dat eea wordt teruggedraaid door gemeente.

 • Jack van Brederode

  Als inwoner van Zaanstad schaam ik me diep. Ik ben van mening dat verantwoordelijken hier niet zomaar mee weg mogen komen of zich kunnen verschuilen achter allerlei regeltjes. Een ruimhartig compensatie en excuus lijkt me niet meer dan normaal. De zaak is inmiddels leeg gehaald en staat al maanden koop. De kans op een eventuele doorstart acht ik nul komma nul.

 • Willemijn Lansink

  Eea op tv gezien. Niet normaal hoe de gemeente deze man heeft behandeld als een crimineel. Ze moeten zich diep schamen. Deze man is volledig geïntegreerd, spreekt goed Nederlands, is eerlijk en werkte hard voor z’n geld. De gemeente heeft hem gewoon kapot gemaakt. Wat voor mentaliteit is dat ? Schande !!! Een schadevergoeding en nederige excuses van de gemeente lijkt me gerechtvaardigd.

 • Jack van brederode

  Ik zag van het weekeinde dat het pand leeggehaald was. Hoe zou het afgelopen zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *