Wat is de rol van ZNSTD bij De Fabriek?

In februari konden wij melden dat er licht gloort aan de horizon in het langslepende conflict tussen Café en Filmhuis de Fabriek. Maar we zijn er nog niet…

Gisteren stuurde Juliette Rot (DZ) een mail aan B&W, waarin zij vraagt naar de rol van de gemeente. Die is volgens haar groter dan Zaanstad suggereert.

De gemeente is huurbaas (en subsidieverstrekker) van het Filmhuis, maar zegt geen partij te zijn in het conflict tussen café en filmhuis. Het standpunt van Zaanstad is dat zij geen bemoeienis ‘kan, wil en mag hebben’ met de interne bedrijfsvoering.

Toch is er een lang mediation-traject gevolgd met mediators van de gemeente, en toen dat niet werkte met een mediator die er kwam middels mediation van de gemeente (volg je het nog? Wij wel!). Rot schrijft:

‘Het blijkt dat maar liefst vijf medewerkers van Zaanstad betrokken zijn geweest bij de diverse mediation-trajecten c.q. overleggen, waaronder het hoofd juridische zaken, die zich later heeft teruggetrokken.’

De vraag die daarop volgt, luidt dan ook hoe het kan dat de gemeente stelt dat ze:

‘Geen partij (is) bij de mediation en de gesprekken van de bemiddeling door de externe bemiddelaar en is niet op de hoogte van de afspraken die daar worden gemaakt.’

Verder is er communicatie tussen het filmhuis en de stadsadvocaat over de huurovereenkomst tussen het filmhuis en het café en er is mailverkeer tussen ZNSTD en het filmhuis waarin wordt besproken wie wanneer en hoe de huur op kan zeggen. Volgens DZ heeft het filmhuis daarnaast ook nog gebruik gemaakt van een ‘een duur advocatenkantoor’.

Dat de gemeente geen partij zou zijn lijkt hiermee niet helemaal waar. Ook is er in 2018 een taxatierapport opgesteld voor het gehele pand waarvan ZNSTD eigenaar is. Daarover wil Rot graag weten:

‘Welke partij heeft opdracht gegeven tot het opstellen van dit taxatierapport en om welke reden(en)?’

Ps. Zonder deze zin, maar met de kop, telt dit stuk exact 300 woorden. Vinden wij prachtig!

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *