De landelijke pers zit er bovenop en zelfs de mailbox van De Orkaan stroomt vol met verzoeken om informatie.

WNL, NH-Nieuws, Het Parool, de NOS… iedereen schrijft erover, terwijl het NHD haar verhaal onder druk van een ‘een bijzonder onprettig discussieklimaat’ heeft verwijderd.*

Het discussieklimaat dat ontstond bevatte bedreigingen, waarbij er kampen ontstonden waarin het werd opgenomen voor de juf, of waarin juist slechte ervaringen met de school en/of de leerkracht werden gedeeld.

Zelfs leerkrachten van De Voorzaan mengden zich in online-discussie waarbij onder meer hartjes en ‘duimpjes omhoog’ werden gegeven bij commentaar dat niet als ‘genuanceerd’ kan worden omschreven. Niet alleen onprettig, maar ook ongezond voor een veilige leeromgeving.

Zojuist ontvingen we van Zaan Primair een persverklaring waar het bestuur de media oproept leerlingen en leerkrachten met rust te laten: ‘zodat een veilige leeromgeving gewaarborgd blijft.’

Ook verwijst het bestuur in haar mail naar 19 september als datum dat ouders een klacht hebben ingediend. Deze klacht was door ouders van tien kinderen ondertekend:

‘De extreme beschuldigingen die sinds zaterdag in de media de ronde doen waren ons tot nu toe onbekend, we hebben dit uit de media vernomen. Zaan Primair herkent zich niet in het beeld dat in de media van de leerkracht wordt geschetst.’

Of de extreme klachten (slaan, van de grond of op de wc moeten eten, op tafel staan om voor gek gezet te worden etc.) eerder bij het bestuur duidelijk waren, is ons niet bekend. Wel weten we dat ouders al eerder aan de bel getrokken hebben als het gaat om het onveilige gevoel dat hun kinderen hadden bij de desbetreffende juf. Wij hebben inzicht in communicatie tussen school en ouders die teruggaat tot april van dit jaar, maar die eerder ontstond.

De ouders die wij spreken geven hierbij nadrukkelijk aan dat het hen er niet om gaat om de juf in de etalage te zetten, maar zij voelen zich niet serieus genomen door de school, en het bestuur. Een ouder stelt:

‘In eerste instantie geloofde ik mijn kind niet, maar toen de signalen dat er iets mis was in de klas steeds duidelijker werden probeerde ik de dialoog aan te gaan. Daarbij liep ik op tegen een muur van ‘ja maar’ en ontkenning.’

In een rapport van DUO, een onderzoeksbureau voor onderwijs, dat is opgesteld in april 2019 geeft 45% van de leerkrachten aan dat ‘een respectvolle communicatie ouders en het team’ negatief scoort.

Een zorgcoach die een van de kinderen onderzoekt ervaart het kind als schrikachtig en bang om fouten te maken. De school wordt geadviseerd het kind te observeren in de klas, maar dit gebeurde niet.

Er volgden meer gesprekken en onderzoek, waarna meer ouders naar voren kwamen die signalen kregen dat er iets mis zou zijn in de klas.

Op 19 september leidde dit tot het incident waarbij ouders verhaal kwamen halen bij de juf en bij de directie. De politie kwam om te bemiddelen, maar de partijen spraken niet met elkaar en de actie eindigde onbevredigend voor iedereen.

Het afgelopen weekend schreef het NHD over de zaak. Daarbij liepen de gemoederen zo hoog op, dat de verslaggever nu thuis zit en de stukken offline zijn gehaald. De bedreiging zou uit de hoek van ‘pro-juf’ ouders zijn gekomen. Dit geeft weer dat de tegenstellingen op De Voorzaan zorgwekkend zijn, en dat er een flinke angel verwijderd moet worden.

Zowel het bestuur van Zaan Primair als de groep bezorgde ouders geeft aan ‘een veilige leeromgeving’ voor de kinderen als doel te hebben. Er is werk aan de winkel.

Fractie Hotaman gaat over de affaire vragen aan B&W stellen, die vragen zijn al ingediend maar nog niet op de website van Zaanstad verschenen.

Het bestuur heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau in de arm genomen om in kaart te krijgen in hoeverre de ingediende klachten gegrond zijn. Als helder is wat er precies gebeurd is en hoe dit (kook)punt is bereikt kan er goed gewerkt worden aan een oplossing.

Alle partijen hebben kennis, lucht, en wijsheid nodig om tot een oplossing voor de kinderen te komen.


* Inmiddels heeft NHD een nieuw artikel over de zaak online gezet, geschreven door een andere verslaggever. Ook de ‘oude’ artikelen zijn weer terug, maar zonder de naam van de verslaggever.

Foto: Erik Esteie (Orkaan-archief)