Afgelopen week nam Inverdan-supervisor Sjoerd Soeters officieel afscheid van Zaanstad. Tijdens zijn feestje in het Zaantheater kreeg hij veel lof toegezwaaid.

Niet iedereen is gecharmeerd door de flamboyante architect. Op de website van de actiegroep Tegen de Sloop (van de Peperstraat) schreef bewoonster Joan Kelderman een reactie op het afscheid waarbij vraagtekens bij de rol van de supervisor worden gezet.

Wij nemen – met toestemming uiteraard – dit stuk hieronder over.


Sjoerd Soeters is uitgezwaaid.

Waarom? Omdat de heer Soeters niet meer als supervisor voor de gemeente werkt. Sinds april 2020. Maar is de heer Soeters dan ook weg uit Zaandam? Nee. Helaas voor de bewoners en omwonenden van de Peperstraat niet.

Allereerst willen wij een correctie aanbrengen in de toespraak van de heer Jan Hamming: U spreekt niet namens álle Zaankanters wanneer u “dank u wel” zegt.

Meerdere bewoners zijn helemaal niet blij met de werkzaamheden van de heer Soeters. Zeker niet in de laatste paar jaar van zijn supervisorschap. De dubbele petten zijn vaak benoemd en aangetoond. Ook zal dit een rol spelen in de dossiers die naar de Raad van State zullen gaan.

Wij willen ook nog een paar puntjes aanhalen die de heer Soeters zegt in zijn interview met de Orkaan.

U geeft aan dat u geen mogelijkheid werd geboden om uw werk als supervisor te combineren met de bouw van de Peperstraat.

Onze vraagtekens hierin: 2017 al begonnen met het plan Peperstraat. Op 28 maart 2019 uw uitspraak: “Ik zei ‘beste ontwikkelaar, we kennen elkaar goed uit andere projecten, we gaan helemaal niet renoveren, we gaan slopen”. In augustus 2019 ontvingen de bewoners de sloopbrief in hun bus. En tussen 2018 en 2020 meerdere rekeningen betaald door de gemeente aan uw bedrijf PPHP. En dan in april 2020 stoppen als supervisor? Meneer Soeters, u HEEFT alles al gecombineerd. Mag dit?

U geeft aan dat u de naam van de bevriende ontwikkelaar niet meer weet? Herhaal ik uw eerdere uitspraak nog even: “Ik zei ‘beste ontwikkelaar, we kennen elkaar goed uit andere projecten, we gaan helemaal niet renoveren, we gaan slopen” Maar, eerlijk is eerlijk, hoe vaak de heer Brouwer en consorten inmiddels van naam zijn veranderd kan wel wat verwarring scheppen. De verwarring, welke naam u nou wel of niet mag gebruiken. Breevast? Accress? Opportunity? Brouwer? Of kiest u bewust voor stilte hierin? Mag dit?

U zegt 500 woningen toe te voegen? Mogen wij dan een aanvulling hierop maken? Deze 500 woningen, tellende als alles hier door u is gesloopt. En daarbij dat er veel “woningen” voor terugkomen van 40m2. Maar wij weten dat u goed kan rekenen en willen u nog even wijzen op de huidige woningen. Deze staan er nu al. En niet van 40m2. Da’s een béétje zand in de ogen strooien van de inwoners van Zaanstad. Mag dit?

De Beatrixflat wilt u slopen omdat het bouwvisies niet een juist gebouw is? Vanwege de kou? Hier had u ons even, meneer Soeters. Deze reden hadden wij nog niet gehoord. Welke wel? Van oa de wethouder Krieger en enkele andere betrokkenen, de Beatrixflat is onze onderhandelingsflat met de ontwikkelaar. Dus, de bewoners en de flat zijn het wisselgeld. Er komen namelijk dure koopappartementen voor terug. Mag dit?

Wij halen nog graag een interview aan met Jan Schoen, graficus en vormgever, was één van de mannen van het eerste Babel-uur. …. Orkaan november 2015

Jan Schoen zag de entree van architect Sjoerd Soeters met zijn Zaanse huisjes met lede ogen aan:

“De maatvoering klopte soms niet en de plastic geveltjes op een betonnen doos geplakt is een gruwel voor mensen met historisch besef. Over smaak valt te twisten? Was dat maar zo. Voor Soeters en de gemeente was elke vorm van kritiek vloeken in de kerk. Soeters werd boos van elk bezwaar. Opmerkelijk.

Ik vreesde toen al het ergste. Soeters werd al snel tot supervisor van de binnenstad gebombardeerd. Voor mij een brevet van onvermogen van het gemeentelijk apparaat. Met alle gevolgen van dien: de Gedempte Gracht is tot een decor van een Hollywood B-film verworden. De Zaanse nepgeveltjes duiken overal op, nu ook al achter het spoor. Waar stopt dit?”

Tenslotte, u vraagt zich vast af waarom wij dit allemaal steeds maar weer openbaar maken.

Tja, dan kunnen wij u even verwijzen naar het advies wat u eerder heeft gekregen omtrent uw welles/nietes conflict met de architect van Hotel Inntel, de heer Wilfried van Winden”

Ga hier nog even mee door, want dat levert ons veel publiciteit op.”

Wij als bewoners die tegen de sloop van de Peperstraat zijn zullen hiermee door gaan.

De publiciteit opzoeken en de sloop tegenhouden. En daarmee uw megalomane plan.


Opinie van Joan Kelderman van Tegen de Sloop, foto: De Orkaan