Het  citaat uit de kop is niet van wethouder Dick Emmer, maar van kinderboekenschrijfster en illustrator Corine Gorter. Zij vatte het antwoord samen dat Emmer gaf op de vraag of er een bieb in Rooswijk kan komen.

Gorter stelde de vraag per brief (op 1 oktober) aan Emmer omdat hij de verantwoordelijke wethouder is, maar ook omdat zijn partij D66, in haar verkiezingsprogramma opgenomen had dat de bibliotheekvestigingen open zouden moeten blijven (zie eerder artikel op De Orkaan).

Na de publicatie in De Orkaan van 7 oktober, kwam er een antwoord van Emmer, althans, van zijn woordvoerder: mr. drs. Miranka Stel.

Wat schrijft zij? (Te lezen op de Facebook-pagina van Gorine Gorter.)

“Het sluiten van het filiaal van de bieb in Westerkoog is een jaar geleden genomen. (…) Met de biebbus hebben we een alternatief om de boeken naar de scholen toe te brengen. Gelukkig komt er een biebbus vlak bij De Zoeker. (…)

Indien de school, directie of het schoolbestuur, graag een betere leesvoorziening in de school willen hebben, dan hebben zij zelf de mogelijkheden om hier vorm aan te geven.

Er zijn in Nederland en ook in Zaanstad alternatieve uitleen- of boekenruilpunt(en) die door vrijwilligers worden opgezet en beheerd. Een voorbeeld van zo’n alternatief is het project Kinderzwerfboek.”

Die alternatieven had Gorter zelf ook wel gevonden, maar de vraag die niet werd beantwoord is waarom D66 verkiezingsbeloftes doet die ze niet alleen niet nakomt (dat is mogelijk, door de coalitieonderhandelingen), maar vooral waarom ze niet wil uitleggen waarom die beloftes gebroken worden.

UPDATE – in de loop van de middag reageerde Flip Hoedemaker, steunfractielid D66:

Puntje blijft natuulijk dat het D66 verkiezingsprogramma nogal minimaal werd uitgevoerd. Wat beloofde de partij precies?

“Wat D66 betreft zijn we met de pas vastgestelde “toekomstagenda cultuur” door de bodem gezakt. Als er niets gebeurt blijven van de Bieb nog maar twee vestigingen over. D66 wil dit niet. Wij willen dat en bibliotheekvestiging voor ieder kind bereikbaar is op de fiets.

D66 vindt dat de Bieb haar huidige vestigingen moet behouden, niet teruggaan naar slechts twee.”