Exact 5 jaar geleden stelden wij deze vraag ook: wie maakte deze foto? Het Gemeentearchief Zaanstad deed mee aan de landelijke verkiezing ‘Stuk van het jaar’ met een foto van het ‘begin’ van de Coentunnel.

We proberen het met de kennis van nu nog een keer! Wie weet van wie de foto is? 

Jarenlang was er discussie tussen de gemeentes Zaandam en Amsterdam over de plaats van de tunnel en de bijbehorende weg (ten oosten of ten westen van Zaandam) en over welke tunnel prioriteit had: de Coentunnel of de IJtunnel (of een Hemtunnel?). De Coentunnel werd in 1966 – dit jaar 50 jaar geleden – geopend.

Symbool voor de moeizame aanleg is een foto, gemaakt halverwege de jaren ’50, van een bordje met de naam ‘Coentunnel’ middenin de Achtersluispolder tussen Zaandam en Amsterdam. Op deze plek zou in 1966 één van ’s lands bekendste verkeerstunnels verrijzen.

Maar wie maakte de foto? Op de vraag ‘waar werd deze foto gemaakt, kwam na een maand het antwoord: dankzij scherp speurwerk van één van de medewerkers van het archief, is aan de hand van oude foto’s de locatie van het bordje gereconstrueerd. De foto is zo goed als zeker genomen op een zijpad van de huidige Zijkanaal H-weg (waar al die woonboten liggen). En daarmee dus nét op Oostzaans grondgebied! (Gelukkig werkt Gemeentearchief Zaanstad ook voor Oostzaan).

De foto is onderdeel van de fotocollectie van het Gemeentearchief Zaanstad. De fotograaf is onbekend. Wie meer informatie over de foto of fotograaf heeft, kan zich melden bij het Gemeentearchief Zaanstad.

archiefzaanstad-stukvhjaar-2016