De gemeente Amsterdam wil drie windturbines bij de Noorder IJplas. Dat is vlakbij de gemeentegrens met Zaanstad. Over die locatie vraagt de Omgevingsdienst advies aan Zaanstad, met het oog op de vergunning die is aangevraagd.

De gemeenteraad van Zaanstad spreekt over de Amsterdamse windmolens en dat advies in het Zaanstad Beraad van 11 mei. Mensen die willen inspreken kunnen zich aanmelden bij de gemeente.

Het Zaanstad Beraad zelf begint op 11 mei om 20.15 uur. Om 19.00 uur is er de gelegenheid om in te spreken. Belanghebbenden (zoals inwoners of bedrijfseigenaren uit de omgeving) kunnen hun mening naar voren brengen. Aanmelden kan via raadsgriffie@zaanstad.nl.

Zaanstad schrijft over het project:

Over dit plan zijn we zowel bestuurlijk als ambtelijk in nauw overleg met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Zaanstad onderschrijft het belang van voldoende groene energie en dus ook van windenergie. Belangrijk is dat de plannen voor windenergie zorgvuldig tot stand komen. Dit betekent dat de gemeente Amsterdam en de provincie de belangen in het gebied goed moet betrekken bij haar besluiten.

Dit betekent ook dat we opletten dat het woon- en leefklimaat voor de inwoners van de gemeente Zaanstad als gevolg van de windmolens aanvaardbaar blijft en dat toekomstige woningbouw in de Achtersluispolder mogelijk blijft.

Lees hier ons dossier over de plannen.

Onder: de locaties voor de drie turbines. Die zou maximaal 160 meter hoog worden.