Zaanstad moppert over Amsterdamse windturbines (“maar we gaan er niet over”)

Zaanstad vreest nog steeds dat de windturbines die aan de rand van Zaandam bij de Noorder-IJplas door Amsterdam gepland zijn, mogelijk woningbouw in de Achtersluispolder in de weg kunnen zitten. Zaanstad stuurt een brief aan de provincie waarin ze er nog eens de nadruk op leggen dat in de plannen rekening moet worden gehouden met die toekomstige woningbouw. Maar dat […]

» Lees meer

Windmolens Noorder-IJplas? Inspreken op 11 mei

De gemeente Amsterdam wil drie windturbines bij de Noorder IJplas. Dat is vlakbij de gemeentegrens met Zaanstad. Over die locatie vraagt de Omgevingsdienst advies aan Zaanstad, met het oog op de vergunning die is aangevraagd. De gemeenteraad van Zaanstad spreekt over de Amsterdamse windmolens en dat advies in het Zaanstad Beraad van 11 mei. Mensen die willen inspreken kunnen zich […]

» Lees meer

Participatiestaking bij plan windturbines Noorder IJ-plas

Participatie bij de ontwikkeling van windturbines aan de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwes terrein is ‘een wassen neus’ volgens deelnemers. De ontwikkelaar Amsterdam Wind en procesmanagers van de Gemeente Amsterdam willen geen onderzoek dat deelnemers juist graag uitgevoerd willen zien maar snel een keuze voor een van de drie alternatieven die zij hebben ontwikkeld. De ‘participatiestaking’ wordt nodig geacht […]

» Lees meer

Windmolens Noorder IJ-plas stapje dichterbij

De plannen voor een windmolenpark bij de Noorder IJ-plas in Amsterdam-Noord, op de grens met Zaandam, zijn een stapje dichterbij gekomen door de publicatie van een ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ waarin de normen waaraan het park moet voldoen, uiteen worden gezet. In het gebied van de Noorder IJ-plas en het aangrenzende Cornelis Douwesterrein moeten drie tot vijf windturbines komen. […]

» Lees meer

Onrust blijft over windturbines Noorder-IJplas

Dat er ’tussen de 3 en 5′ windturbines komen aan de Noorder-IJplas lijkt een uitgemaakte zaak. In 2005 is de vergunning al verleend en in 2012 is het plan voor het gebied al gemaakt. Maar waar ze precies komen en welke gevolgen dit zal hebben voor de woningbouwplannen van Zaanstad in de Achtersluispolder is onbekend. Wethouder Annette Baerveldt (D66) had […]

» Lees meer

Noorder-IJplas zegt nee!!! (tegen windmolens)

“Tegen windturbines in groen-gebieden + bebouwde kom”. Een protest tegen de mogelijke komst van windturbines aan de rand van Zaandam bij de Noorder-IJplas. Het spandoek hangt bij de ingang van de Zijkanaal H-weg, een stukje Amsterdam dat volgens ons bij de Zaanstreek hoort, een weg met woonboten aan de rand van van Noorder-IJplas. Volgens plannen van Amsterdam moeten er windturbines […]

» Lees meer

Windmolens langs de Noorder IJplas?

Het is een “lelijke plek tussen snelweg, industrie en elektriciteitsmasten” volgens NDSM Energie. Een prima plek dus voor een energiepark met onder meer drie windmolens. Volgens de initiatiefnemers kunnen de windmolens samen met een drijvend zonneveld en een batterij (zie een eerder bericht op De Orkaan) duurzame energie opleveren voor een derde van de huishoudens in Amsterdam Noord. Maar… zeggen […]

» Lees meer

Noorder IJplas wordt eco-park

Het drijvende zonnepark in de Noorder IJplas waarvoor de gemeente Amsterdam een vergunningsaanvraag heeft ontvangen moet onderdeel uit gaan maken van een groot eco-park. Eco-Park Amsterdam wil van de Noorder IJplas een “park van de toekomst maken” met recreatie-mogelijkheden en de opwekking van duurzame stroom. Het park moet onderdeel gaan worden van het te bouwen Havenstad en is een initiatief […]

» Lees meer
1 2