Onrust blijft over windturbines Noorder-IJplas

Dat er ’tussen de 3 en 5′ windturbines komen aan de Noorder-IJplas lijkt een uitgemaakte zaak. In 2005 is de vergunning al verleend en in 2012 is het plan voor het gebied al gemaakt.

Maar waar ze precies komen en welke gevolgen dit zal hebben voor de woningbouwplannen van Zaanstad in de Achtersluispolder is onbekend.

Wethouder Annette Baerveldt (D66) had er wel vertrouwen in dat de belangen van woningbouw in Achtersluispolder worden ‘meegenomen’ in het participatietraject van de gemeente Amsterdam.

Harrie van der Laan (POV) en Peter van Haasen (PVV) waren er duidelijk minder gerust op. Zij bevroegen de wethouder over de mogelijke gevolgen en over wat Zaanstad kan en wil ondernemen om ervoor te zorgen dat de windturbines de woningbouw net in de weg zitten.

Achtersluispolder

In de Achtersluispolder wil Zaanstad zo’n 9.000 woningen realiseren. Dat zijn toekomstplannen, maar als er op dat moment aan de rand van het gebied windturbines staan, kan het oostelijke deel van het terrein niet bebouwd worden.

Als de turbines aal de noord- of de oostkant komen (in de bocht van de A8) staan ze ver weg, als ze aan de andere ‘Zaanse’ kant komen, bij Zijkanaal H, heeft Zaanstad daar wel last van heeft. (Wie er zeker last van hebben zijn de bewoners van de woonboten van Zijkanaal H).

De regels over de afstand tussen windturbines en woningen was onderwerp van discussie in de raad van Zaanstad. Was dat 350 meter (dan kan er veel) of 600 (dan kan er veel minder) of ging het om maatwerk waarbij de slagschaduw en geluidsoverlast bepalend waren. Volgens Flip Hoedemaeker (D66) was het vooral dat laatste, en dat was makkelijk te berekenen: “een beetje algebra”.

Planvorming

Maar dat hangt dus af van de plek. En dat hangt van Amsterdam af. De Noorder-IJplas was eerst een ‘zoekgebied’ en zit nu in een ‘planvormingsfase’ waarbij ‘opstellingsvarianten’ worden verkend met initiatiefnemers en omgeving. Dat allemaal wordt vastgelegd in een Milieu Effect Rapportage (MER). Amsterdam maakt daar ook nog een aparte notitie over, Baerveldt:

“Gezien de reactie van de gemeente Amsterdam gaan wij er vanuit dat de belangen van de woningbouwlocatie Achtersluispolder als uitgangspunt worden opgenomen.”

Harrie van der Laan vreesde dat er weinig te participeren viel, de Noorder zou al een definitief ‘vindgebied’. Volgens Baerveldt moet de participatie nog beginnen, “we zitten er bovenop”.

Slagschaduw

Hoedemaeker vroeg de wethouder om de berekeningen van slagschaduw en de geluidshinder goed in de gaten te houden, dat was volgens hem cruciaal. Hij schatte dat bij een hoogte van 150 meter en inderdaad een slagschaduw 600 meter zou opreden en ook dat nieuw onderzoek van TNO wel een nog strengere geluidsregels zou kunnen opleveren.

Van der Laan: “die 600 meter zou ideaal zijn”.

Marc Wit vond het niet hoopgevend dat het al in de planfase zou zitten, en maakt zich zorgen, de formele afstand is niet waar het alleen om gaat, “duizenden mensen gaan uitkijken uit uit op windturbines, het is je horizon” de discussie schrikt investeerder af volgens Wit: “De windturbines worden de nieuw hoogspanningsmasten.”

De zorg over “waar Amsterdam mee bezig is” werd ook gedeeld voor Stephanie Onclin (VVD), “we moeten niet worden overgeslagen.”

Terugkijken naar het debat kan hier (het begin na 3 uur vergaderen).

Deel dit artikel:

2 reacties

  • M. Vezande

    Verhaal klopt van geen kant. Amsterdam en de windlobie zjn niet eerlijk bezig. Her participatie traject is net gestart, waarbij de omwonende aan de hand worden genomen om vooral niet de optie 0 windmolens te bespreken. Het klopt van geen kant watbhier gebeurt. Een politiek spel met een doel en dat is niet luisteren en beschermen van de inwoners van Amsterdam. Deze achterhaalde plannen van wind op land is alleen nog interessant vanwege de subsidies voor de wind industrie. Ik lig hier wakker van in mijn nog redelijk rustige nachten. Straks ben ik een klimaatvluchteling in mijn eigen Nederland.

  • Marianne boer

    Ligt de weg al niet klaar? De witte baan aan de linkerkant van het gebied? Daar wordt nu druk gestort met zand verplaatsing en witte zakken tegen verzakkingen. Gemeente Amsterdam heeft geen oren die iets horen! Zowel gemeente Zaandam als oostzaan en de molenwijk.
    Participatie bestaat alleen in het woordenboek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *