Tag: windturbines

Windturbines Noorder-IJplas afgeblazen door Provincie

Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft het plan voor drie mega-windturbines aan de Noorder-IJplas afgeblazen. Ze stemde niet in met de ‘verklaring van geen bedenkingen voor het windpark Noorder-IJplas’. Gedeputeerde Staten wilde het plan van Amsterdam steunen, maar behalve een groot deel van de oppositie (CDA, PVV, JA21, 50PLUS, SP, PvdD, FvD) bleken […]

Oostzaan spreekt zich uit tegen windturbines rond Noorder IJplas

Afgelopen donderdagavond was in het provinciehuis een vergadering van de Provinciale Staten omtrent het afgeven van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) voor drie te plaatsen windturbines rond de Noorder IJplas. De vergadering is van groot belang voor zowel voor als tegenstanders. Mocht de vvgb worden afgegeven betekent dit dat de plaatsing van de windturbines […]

Zaanstad moppert over Amsterdamse windturbines (“maar we gaan er niet over”)

Zaanstad vreest nog steeds dat de windturbines die aan de rand van Zaandam bij de Noorder-IJplas door Amsterdam gepland zijn, mogelijk woningbouw in de Achtersluispolder in de weg kunnen zitten. Zaanstad stuurt een brief aan de provincie waarin ze er nog eens de nadruk op leggen dat in de plannen rekening moet worden gehouden met […]

Windmolens Noorder-IJplas? Inspreken op 11 mei

De gemeente Amsterdam wil drie windturbines bij de Noorder IJplas. Dat is vlakbij de gemeentegrens met Zaanstad. Over die locatie vraagt de Omgevingsdienst advies aan Zaanstad, met het oog op de vergunning die is aangevraagd. De gemeenteraad van Zaanstad spreekt over de Amsterdamse windmolens en dat advies in het Zaanstad Beraad van 11 mei. Mensen […]

Windmolens Noorder IJ-plas stapje dichterbij

De plannen voor een windmolenpark bij de Noorder IJ-plas in Amsterdam-Noord, op de grens met Zaandam, zijn een stapje dichterbij gekomen door de publicatie van een ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ waarin de normen waaraan het park moet voldoen, uiteen worden gezet. In het gebied van de Noorder IJ-plas en het aangrenzende Cornelis Douwesterrein moeten […]

Onrust blijft over windturbines Noorder-IJplas

Dat er ’tussen de 3 en 5′ windturbines komen aan de Noorder-IJplas lijkt een uitgemaakte zaak. In 2005 is de vergunning al verleend en in 2012 is het plan voor het gebied al gemaakt. Maar waar ze precies komen en welke gevolgen dit zal hebben voor de woningbouwplannen van Zaanstad in de Achtersluispolder is onbekend. […]

Opinie Marc Wit: Storm en drang

Amsterdam wil grote windturbines aan de grens van Zaanstad plaatsen, een ‘XXL-ambitie op de duurzaamheidslat’ aldus CDA-raadslid Marc Wit (Zaanstad). Een veel te grote ambitie wat hem betreft: het gemeentebestuur van de hoofdstad gaat zich hier te buiten aan ‘powerplay’ ten koste van de buren. Door Marc Wit Met wisselende berichtgeving over de komst en […]

Geen windmolens langs A7, geen zonneweides in Zaanstad

De bijstelling van de regionale energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Zuid heeft ertoe geleid dat er niet meer gezocht gaat worden naar plekken voor windturbines langs de A7 in de gemeente Wormerland. Ook het Oostzanerveld is vervallen als zoekgebied voor zonne- of windenergie. In Zaanstad wordt niet langer naar bedrijventerreinen gekeken als een optie voor zonneweides. […]

Museumjeugduniversiteit in Molenmuseum

De Museumjeugduniversiteit is een landelijke project waarbij in zo’n 25 Nederlandse musea colleges voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar worden georganiseerd. In de Zaanstreek is het Molenmuseum de locatie voor de colleges. In het Molenmuseum zijn dit najaar vier colleges. Voor €20 is de hele reeks te volgen. Aanmelden via www.zaanschemolen.nl (bij […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!