Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft het plan voor drie mega-windturbines aan de Noorder-IJplas afgeblazen. Ze stemde niet in met de ‘verklaring van geen bedenkingen voor het windpark Noorder-IJplas’.

Gedeputeerde Staten wilde het plan van Amsterdam steunen, maar behalve een groot deel van de oppositie (CDA, PVV, JA21, 50PLUS, SP, PvdD, FvD) bleken ook coalitiepartijen BBB en VVD bezwaren te hebben; PvdA en GL waren voor, net als D66.

Vorige maand spraken behalve omwonenden ook vertegenwoordigers van Wormerland en Oostzaan in. Zij maakten zich grote zorgen over slagschaduwen en geluidsoverlast. Ook zou woningbouw bij de buren van Amsterdam gehinderd worden. De bezwaren betroffen ook de hoogte (200 meter) van de molens en het feit dat ze volgens nieuwe regels maar 350 meter van de bebouwing af kwamen (daarvoor was de grens 600 meter). Bewoners van de Zijkanaal H-weg maakten massaal bezwaar.

De Amsterdamse wethouder Zita Pels (GL) zei tegen AT5 dat ze het besluit “onbehoorlijk en onbegrijpelijk” vond. Maar bij de bezwaarmakers van Zijkanaal H overheerste de vreugde. Harry Bleeker van Windalarm Oostzaan: “Namens Windalarm Oostzaan en de bewoners van Oostzaan wil ik de statenleden danken voor het feit dat gezond verstand in deze heeft gezegevierd.” De initiatiefnemers van het windmolenpark kunnen nog in beroep gaan.

Zaanstad

In de raad van Zaanstad werd afgelopen donderdag ook al door een meerderheid stelling genomen tegen de windmolenplannen van Amsterdam. Een motie met die strekking werd gesteund door CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Groep Lassooy, Partij voor de Dieren, POV, PVV, SP en VVD. De PvdA, Rosa, GL en D66 steunden de motie niet. Marc Wit (CDA) haalde een brief van Rijkswaterstaat aan waarin windturbines op deze plek ‘een risico’ werden genoemd. Stella Pieterson (PvdD) was wel voor windmolens, maar “niet in natuur en niet nabij woonwijken”. Casper Davelaar (VVD) wilde desnoods naar de rijdende rechter stappen om het plan tegen te houden. Jaap Keijser (POV) nam het op voor de buren: “de woningbouw in Oostzaan gaat op slot”.

Wethouder René Tuijn stelde afgelopen donderdag dat woningbouw in de Achtersluispolder niet werd belemmerd. De motie zou de goede relatie met Amsterdam ‘beschadigen’. Dat de grens van 600 naar 350 meter was opgeschoven was niet zo’n probleem: “de tijden zijn veranderd, soms moeten dingen worden aangepast.” Hij werd gesteund door zijn eigen partij en GL-raadslid Jonathan van der Sluis, volgens hem was het een signaal “dat Zaanstad energietransitie wil vertragen.”

Lees hier ons Windturbine-dossier.

Door Piet Bakker. Bronnen: zitting PS Noord-Holland, raad Zaanstad, stukken Provincie, AT5, reactie Windalarm Oostzaan. Foto: schorsing tijdens zitting PS.