Zaanstad moppert over Amsterdamse windturbines (“maar we gaan er niet over”)

Zaanstad vreest nog steeds dat de windturbines die aan de rand van Zaandam bij de Noorder-IJplas door Amsterdam gepland zijn, mogelijk woningbouw in de Achtersluispolder in de weg kunnen zitten. Zaanstad stuurt een brief aan de provincie waarin ze er nog eens de nadruk op leggen dat in de plannen rekening moet worden gehouden met die toekomstige woningbouw.

Maar dat is zo ongeveer het enige dat de gemeente kan. In het Zaanstad Beraad toonden veel partijen zich ontevreden over de plannen, Amsterdam zou Zaanstad opzadelen met haar overlast en alleen maar aan zichzelf denken. Maar, zoals enkele raadsleden gelaten lieten horen: “wij gaan er niet over.” En dat klopt.

De vergunningsaanvraag van Amsterdam wordt door de Provincie beoordeeld en Zaanstad is alleen maar een betrokkene. Een brief met ‘zorgen’ is het enige wat de gemeente kan doen. En die zorgen waren er ook.

Marc Wit (CDA): “we hebben grote moeite met de gang van zaken”. Wit zou het liefst hebben dat de zaak ‘on hold’ werd gezet en dat nieuwe landelijke normen werden afgewacht, maar kreeg daarvoor te weinig steun. POV’s Perry van der Velden was ’teleurgesteld’ door de kwaliteit van het proces en de stukken. Hij vond dat er onvoldoende voorbereidingstijd was geweest. Peter van Haasen: “Zaanstad heeft zich in het pak laten naaien door Amsterdam. Wij zijn niet akkoord. Woningbouw komt voor Zaanstad op losse schroeven te staan.”

‘Slechte buur’

Casper Davelaar (VVD): “Amsterdam denkt alleen aan Amsterdam.” Orlando Hellings (DENK): “Wij worden voor het blok gezet. Niet doen.” Hanneke Veurink (CU): “Amsterdam is een niet-zo-goede-buur” en de participatie was volgens haar een ‘wassen neus’ geweest. Ook Peter Klos (DZ) was geen voorstander van windturbines, “zeker op het land”, en hij zette ook vraagtekens bij het participatie-traject. Melchior Mattens (PvdD): “de natuur in het gebied wordt flink geschaad. Amsterdam is een slechte buur.”

Guido van Zanen (D66) was minder negatief maar vond dat de brief van Zaanstad wel wat ‘harder’ had gemogen, met name op het gebied van (toekomstige) woningbouw, maar: “wij gaan er niet over.” Jonathan van der Sluis (GL) was positief over de plannen maar vond ook dat de ambities van Zaanstad voor woningbouw gegarandeerd zouden moeten worden. Mariska Schuttevaer (ROSA) gaf ook een positieve zienswijze: “er is toch niks aan te doen”. Bij Hans Stokebrand (PvdA) overheerste positiviteit: “de nieuwste windturbines zijn veel stiller.” Er moet volgens hem wel gemonitord worden zodat er kan worden gehandhaafd bij overschrijding van normen.

‘Positief aan tafel’

Wethouder René Tuijn (“ik ga het kort maken”) had veel omslachtige formuleringen nodig om duidelijk te maken dat een brief waarbij om aandacht voor de toekomstige woningbouw werd gevraagd voldoende zou zijn: “het traject is niet soepel verlopen maar we hebben er ook iets uitgehaald, we zitten nu op een vrij positieve manier aan tafel om op dit gebied verder te gaan. We kunnen een positieve bijdrage leveren aan hoe de provincie ernaar gaat kijken.”

Deel dit artikel:

7 reacties

 • R. Kreuger

  Windmolens produceren zeer laagfrequente trillingen die niet of nauwelijks uit te houden zijn voor veel mensen en dieren. Er zijn geen normen voor en er wordt dus ook niet gemeten. De visvrije zones om windmolens heen zijn een teken aan de wand.

 • Frits Krom

  Even een vraagje: is wat nu De Noorder IJplas heet niet wat we van vroeger Het Barndegat noemden?

  • Ja dat heeft u goed, een heel oud gebied dat door de snelweg eigenlijk meer bij Zaanstad hoort dan Amsterdam. Amsterdam heeft dit gebied altijd verwaarloosd daarom is het een oud tafelrandje met ruige natuur geworden waar bijzondere dieren en vogels leven, zie ook boek het wilde noorden. Dit alles wordt straks vernietigd, natuur wordt industrie. Dode vogels, gestreste dieren, gaan dood of vluchten naar het Twiske waar NOG wel natuur gewaardeerd wordt.

 • Eigenlijk wel een goed gekozen plek, industrieterrein, kanaal, snelwegen enzovoorts. Handig dat het bijdraagt in de stroomvoorziening. Aan de overkant hebben ze de kolencentrale gesloten. Past wel in de Zaanstreek een windmolen.

 • Bas Sommeijer

  Kunnen we Amsterdam niet voor zijn en er snel woningen bouwen? Dan kan de vergunning van de windmolens niet door gaan omdat het te dicht bij woningen staat? Of werkt het niet zo?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *