Zaanstad vreest nog steeds dat de windturbines die aan de rand van Zaandam bij de Noorder-IJplas door Amsterdam gepland zijn, mogelijk woningbouw in de Achtersluispolder in de weg kunnen zitten. Zaanstad stuurt een brief aan de provincie waarin ze er nog eens de nadruk op leggen dat in de plannen rekening moet worden gehouden met die toekomstige woningbouw.

Maar dat is zo ongeveer het enige dat de gemeente kan. In het Zaanstad Beraad toonden veel partijen zich ontevreden over de plannen, Amsterdam zou Zaanstad opzadelen met haar overlast en alleen maar aan zichzelf denken. Maar, zoals enkele raadsleden gelaten lieten horen: “wij gaan er niet over.” En dat klopt.

De vergunningsaanvraag van Amsterdam wordt door de Provincie beoordeeld en Zaanstad is alleen maar een betrokkene. Een brief met ‘zorgen’ is het enige wat de gemeente kan doen. En die zorgen waren er ook.

Marc Wit (CDA): “we hebben grote moeite met de gang van zaken”. Wit zou het liefst hebben dat de zaak ‘on hold’ werd gezet en dat nieuwe landelijke normen werden afgewacht, maar kreeg daarvoor te weinig steun. POV’s Perry van der Velden was ’teleurgesteld’ door de kwaliteit van het proces en de stukken. Hij vond dat er onvoldoende voorbereidingstijd was geweest. Peter van Haasen: “Zaanstad heeft zich in het pak laten naaien door Amsterdam. Wij zijn niet akkoord. Woningbouw komt voor Zaanstad op losse schroeven te staan.”

‘Slechte buur’

Casper Davelaar (VVD): “Amsterdam denkt alleen aan Amsterdam.” Orlando Hellings (DENK): “Wij worden voor het blok gezet. Niet doen.” Hanneke Veurink (CU): “Amsterdam is een niet-zo-goede-buur” en de participatie was volgens haar een ‘wassen neus’ geweest. Ook Peter Klos (DZ) was geen voorstander van windturbines, “zeker op het land”, en hij zette ook vraagtekens bij het participatie-traject. Melchior Mattens (PvdD): “de natuur in het gebied wordt flink geschaad. Amsterdam is een slechte buur.”

Guido van Zanen (D66) was minder negatief maar vond dat de brief van Zaanstad wel wat ‘harder’ had gemogen, met name op het gebied van (toekomstige) woningbouw, maar: “wij gaan er niet over.” Jonathan van der Sluis (GL) was positief over de plannen maar vond ook dat de ambities van Zaanstad voor woningbouw gegarandeerd zouden moeten worden. Mariska Schuttevaer (ROSA) gaf ook een positieve zienswijze: “er is toch niks aan te doen”. Bij Hans Stokebrand (PvdA) overheerste positiviteit: “de nieuwste windturbines zijn veel stiller.” Er moet volgens hem wel gemonitord worden zodat er kan worden gehandhaafd bij overschrijding van normen.

‘Positief aan tafel’

Wethouder René Tuijn (“ik ga het kort maken”) had veel omslachtige formuleringen nodig om duidelijk te maken dat een brief waarbij om aandacht voor de toekomstige woningbouw werd gevraagd voldoende zou zijn: “het traject is niet soepel verlopen maar we hebben er ook iets uitgehaald, we zitten nu op een vrij positieve manier aan tafel om op dit gebied verder te gaan. We kunnen een positieve bijdrage leveren aan hoe de provincie ernaar gaat kijken.”