Afgelopen donderdagavond was in het provinciehuis een vergadering van de Provinciale Staten omtrent het afgeven van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) voor drie te plaatsen windturbines rond de Noorder IJplas.

De vergadering is van groot belang voor zowel voor als tegenstanders. Mocht de vvgb worden afgegeven betekent dit dat de plaatsing van de windturbines zo goed als zeker door zal gaan. Dit heeft grote gevolgen voor zowel Oostzaan als Zaanstad en Landsmeer. 

Een verslag van Harry Bleeker

Belangrijk agendapunt deze avond was dat omwonenden, voor en tegenstanders de mogelijkheid kregen zich uit te spreken. Vanuit Oostzaan werden wij vertegenwoordigd door 6 tegenstanders. Rosemarijn Dral, wethouder VVD Oostzaan, gaf als eerste haar mening in een vurig betoog. Haar inbreng was om aan te geven dat de initiatiefnemers en gemeente Amsterdam op geen enkele wijze de buurgemeenten Oostzaan, Landsmeer en Zaanstad hadden betrokken in het proces. Daarnaast gaf zij aan dat de ontwikkeling en realisatie van woningbouw voor Oostzaan ernstig in gevaar komt. Anja Visser als fractievoorzitter van CDA gaf aan dat het de gemeente Amsterdam zou sieren als men in hun drang naar verduurzaming ook eens zou kijken naar de economische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten voor omwonenden. Iedere spreker kreeg 2 minuten de tijd om zijn/haar standpunt uit te spreken. Vervolgens was het aan de statenleden om eventueel vragen te stellen.

Wij als sprekers hebben voor de belangen van onze inwoners datgene gedaan wat in ons vermogen ligt.
Naast sprekers uit Oostzaan was de gemeenteraad van Zaanstad vertegenwoordigd door een raadslid van het CDA. Zaanstad maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Achtersluispolder als woongebied. De te realiseren 5500 woningen komt door de bouw van de windturbines ernstig in gevaar. Bij een eerste deel van de realisatie heeft nu al een projectontwikkelaar zich teruggetrokken.

Na de inbreng van de sprekers was het de beurt aan de statenleden om hun standpunten naar voren te brengen.

Het was nog een lange avond. GroenLinks, PvdA en D66 zijn voor. Partij voor de Dieren, JA21, PVV, CDA, SP, 50PLUS tegen. BBB, VVD, Volt en ChristenUnie houden de kaarten tegen de borst, Forum voor Democratie was afwezig.

Door: Harry Bleeker