Tag: Noorder IJ-plas

Windturbines Noorder-IJplas afgeblazen door Provincie

Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft het plan voor drie mega-windturbines aan de Noorder-IJplas afgeblazen. Ze stemde niet in met de ‘verklaring van geen bedenkingen voor het windpark Noorder-IJplas’. Gedeputeerde Staten wilde het plan van Amsterdam steunen, maar behalve een groot deel van de oppositie (CDA, PVV, JA21, 50PLUS, SP, PvdD, FvD) bleken […]

Fietsersbond tegen fietsbrug over Zijkanaal H

Fietsen over of langs de Sluispolderweg vindt de Zaanse Fietsersbond geen goed idee. Daarom zijn ze ook tegen de ‘halve’ Dam-Dam-fietsroute zoals die nu wordt voorgesteld. De Fietsersbond afdeling Zaanstreek heeft in een brief aan de raad van Zaanstad haar standpunt over de fietsbrug over Zijkanaal H kenbaar gemaakt. Tijdens de technische sessie van de […]

Wat gebeurt er bij Noorder IJ-plas?

Komt er eindelijk een toeristische Dam-tot-Dam fietsroute? Of windmolens langs de Noorder IJ-plas? En wat betekent ‘verondieping’? Dat komt vanavond aan de orde tijdens een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen bij de plas. Of, in ambtelijke taal: “het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas. De Noorder IJ-plas ligt tussen Amsterdam, Zaandam en Oostzaan in, het is Amsterdams gebied […]

Stadspark Noorder IJ-plas

Het is een stukje Amsterdam, maar grenzend aan Zaanstad en Oostzaan: de Noorder IJ-plas. Het gebied moet een stadspark worden, aan de rand van Zaandam dus. Het stadspark komt ‘midden in de stad’ te liggen, tussen de nieuwbouwwijken Haven Stad (Amsterdam) en de Achtersluispolder (Zaandam) in. De Gemeente Amsterdam gaat een visie voor de Noorder […]

Inlopen bij Noorder IJ-plas-plannen

Vanavond is er een participatiebijeenkomst over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas. Die ligt formeel in Amsterdam, maar op de grens met Oostzaan en Zaandam. Wat daar gebeurt heeft grote gevolgen voor de Zaanstreek. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, waar de gemeente op de lange termijn een groen-blauw stadspark voorstaat als […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!