Fietsen over of langs de Sluispolderweg vindt de Zaanse Fietsersbond geen goed idee. Daarom zijn ze ook tegen de ‘halve’ Dam-Dam-fietsroute zoals die nu wordt voorgesteld.

De Fietsersbond afdeling Zaanstreek heeft in een brief aan de raad van Zaanstad haar standpunt over de fietsbrug over Zijkanaal H kenbaar gemaakt. Tijdens de technische sessie van de gemeenteraad op 3 oktober 2023, werd al duidelijk dat de Fietsersbond tegen de voorgestelde brug is.

Het huidige voorstel, een fietsroute die via de brug over Zijkanaal H zou aansluiten op de Sluispolderweg in het Industriegebied Achtersluispolder, charmeert de bond niet. De Fietsersbond vindt dat door het drukke vrachtverkeer in dit gebied, het fietsgebruik beperkt zou moeten worden tot lokaal woon-werkverkeer. De Sluispolderweg wordt als ongeschikt beschouwd om een grotere stroom fietsverkeer te accommoderen. Zelfs de aanleg van een gescheiden fietspad zou het probleem niet oplossen, aangezien vrachtverkeer het pad blijft doorkruisen of het als parkeer-, laad- en losplaats blijft gebruiken.

De Fietsersbond heeft daarentegen het eerder voorgestelde plan voor de Dam tot Dam fietsroute gesteund. Deze fietsroute langs het Noordzeekanaal zou, in combinatie met een brug over de Isaac Baarthaven, een aantrekkelijke verbinding zijn tussen Zaandam en Amsterdam.

Die ‘originele’ Dam-Dam-fietsroute gaat helemaal langs de rand van de Achtersluispolder, en daarin zit dan ook de brug over het Zijkanaal H maar dan niet via een aansluiting op de Sluispolderweg.

Zaanstad, Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam hebben in hun plannen het originele plan van de toeristische fietsroute gehalveerd. Die plannen dateren al van 2011. In de huidige plannen wordt er wel langs de Noorder IJplas gefietst, maar is de tijdwinst ten opzichte van de route die noordelijk van de plas ligt, beperkt.

Als alternatief voor de huidige voorgestelde fietsroute over Zijkanaal H, stelt de Fietsersbond voor om een veilig, recreatief fietspad langs de Noorder IJ-plas te ontwikkelen, met aansluiting op de Noorder IJ- en Zeedijk. Dit fietspad zou van hoogwaardige kwaliteit moeten zijn, met duidelijke markeringen en bij voorkeur zonder schelpenverharding.

Ook luiden ze de fietsbel voor extra fietspaden om toegang te verschaffen tot het struingebied rond de Noorder IJ Plas. 

Lees hier ons hele dossier over Zijkanaal H.

Voorgestelde route (oranje) en huidige snelfietspad (zwart) langs Noorder IJplas. In de oranje route via de Sluispolderweg zit de nieuwe brug.
Kaart van de voorgestelde route (oranje met stippels).
Route zoals die eigenlijk zou moeten worden.

Door Merel Kan & Piet Bakker. Bronnen: bericht en contact Fietsersbond, eerder nieuws op De Orkaan. De afbeelding boven is een ‘voorlopige impressie’ een dus geen echt voorstel van de brug.