Inlopen bij Noorder IJ-plas-plannen

Vanavond is er een participatiebijeenkomst over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas. Die ligt formeel in Amsterdam, maar op de grens met Oostzaan en Zaandam. Wat daar gebeurt heeft grote gevolgen voor de Zaanstreek. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, waar de gemeente op de lange termijn een groen-blauw stadspark voorstaat als verbindende schakel tussen de wijken […]

» Lees meer

Amsterdam wil Metro naar Zaandam (in 2042)

Amsterdam wil 40 Ć  70.000 woningen in het nieuwe Haven-Stad. En een cruisterminal in de Achtersluispolder of de Coenhaven. Hoe reizen die tienduizenden dagelijks naar Amsterdam en terug? In de nieuwste Amsterdamse plannen wordt onder meer gesproken over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wat een snelle buslijn of een sneltram kan betekenen, en… een metro: via Noord, Tuindorp Oostzaan, Achtersluispolder en […]

» Lees meer