Woningbouw (met hoogbouw?) op plek van De Sprong – update

Op de plek waar tot eind oktober 2016 sporthal De Sprong stond, komen woningen. Hoeveel is nog onbekend, maar het zou om honderden woningen kunnen gaan. Gedeeltelijke hoogbouw is één van de opties.

Ontwikkelaar Sens Real Estate uit Den Haag heeft de afgelopen weken met direct omwonenden, winkeliers, scholen, Parteon en de gemeente gesproken over de mogelijke invulling.

UPDATE: zie onderaan artikel.

De plannen zijn volgens een gemeentewoordvoerder nog in een pril stadium, de “haalbaarheid van een woningbouwontwikkeling in het centrumgebied Westerkoog” wordt onderzocht. Wethouders Addy Verschuren en Jeroen Olthof zijn betrokken bij het project en er zal:

“actief van gedachten gewisseld [worden] met betrokken organisaties zoals bijvoorbeeld Parteon en de Bewonersgroep Westerkoog.”

Enquête

Die laatste club wil graag praten aldus Jan Vredenburg, beheerder van de website van de Bewonersgroep Westerkoog maar, “tot op heden is dat nog niet gebeurd.” Dat de bewonersgroep een enquête zou voorbereiden “om de wensen en ideeën vanuit wijkbewoners op te halen” zoals de gemeente stelt, is niet bekend bij de groep zelf.

Abdel Salemi van Sense Real Estate meldt dat er workshops met scholen, winkeliers, gemeente en Parteon over de plannen zijn gehouden en dat de ideeën nu “tegen de direct omwonenden worden aangehouden.” Maar de plannen zijn “in de verkenningsfase”. Het gaat om plannen voor het hele gebied, dus de plek waar de Sprong stond maar ook voor het winkelcentrum en de school.


Lees ook: circa 175 woningen op terrein De Sprong.


Hoogbouw

Salemi bevestigt dat er inderdaad ideeën zijn waarin “hoogte-accenten” zijn opgenomen zoals betrokkenen aan De Orkaan hebben gemeld. Eén van die ideeën omvat hoogbouw: drie woontorens, waarvan één van 11 verdiepingen met een parkeergarage en één waarin ook een gezondheidscentrum is gehuisvest.

Daarnaast zouden er eengezinswoningen op het voetbalveld kunnen komen en woningen in het verlengde van de Prinsenstichting. In totaal zou het om misschien wel honderden woningen kunnen gaan.

De Vuister

Volgens Parteon kijkt Sens Real Estate in overleg met de gemeente naar de mogelijke herontwikkeling van de locatie (rondom) de Sprong in Westerkoog. Er ligt ook een pand van Parteon in het mogelijke plangebied. Dat gaat om Molenwerf 44 waar nu onder meer buurtcentrum De Vuister is gevestigd:

Wij hebben (net als de gemeente Zaanstad) met Sens een intentie-overeenkomst gesloten met als doel sociale huurwoningen te realiseren waarbij we mogelijkerwijs onze locatie inbrengen.

Sens heeft verkennende gesprekken gevoerd met direct omwonenden, waarbij ook de gemeente en Parteon aanwezig waren. Hier heeft de buurt kennis kunnen nemen van diverse plannen en zijn ook mogelijke stedenbouwkundige varianten gepresenteerd, waarbij hoogbouw een variant is.

Volgens de Parteon-woordvoerder blijven omwonenden betrokken bij het verdere proces.

UPDATE 20:00 13 jnui 2017

Volgens Abdel Salemi van Sense Real Estate is de bewonersgroep Westerkoog niet betrokken bij het plan. Het zou gaan om het nog op te richten “bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog.” Dat de bewonersgroep Westerkoog een rol zou spelen, is gebeurd op basis van informatie van de gemeente. Bij een nieuwe vraag aan de gemeente vanavond, wordt inderdaad duidelijk dat zij ook eigenlijk het nieuwe “bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog” bedoelen.

Ook zou het niet gaan om “honderden woningen” zoals één van de betrokkenen ons mailde maar om minder. We hebben gevraagd hoeveel dan wel en laten dat weten zodra we dat weten.

Deel dit artikel:

21 reacties

 • A. van Beveren

  Woontorens in Westerkoog? Moet er niet aan denken. Waarom geen appartementen voor ouderen? De wijk is nu ruim 40 jaar oud, de eerste bewoners zijn pensionado’s en willen graag in de eigen wijk blijven wonen, maar aangepast. Daarmee komen enkele tientallen eengezinswoningen vrij voor de in de wijk opgegroeide kinderen die uiteindelijk weer willen wonen in de wijk waar zij zijn opgegroeid. Twee vliegen in één klap!

  • Jochem

   Concentreer de hoogbouw in (het centrum van) Zaandam waar dit past en doe dit niet in Westerkoog. Gaat ten koste van de uitstraling, sfeer en leefbaarheid van de wijk.

 • Ans en Ted

  Ben het helemaal eens met bovenstaand verhaal. Buiten Westerkoog zijn er nog meer locaties waar dit speelt.

  Ans en Ted

 • Remco Bruist

  Zoals ook al op Westerkoog.eu, ik woon hier op 100 meter vandaan en ik ben nergens voor uitgenodigd. Een woontoren van 11 (!!) verdiepingen kijkt letterlijk mijn tuin in! Het lijkt me dat dit ook met een groter gebied van mensen besproken dient te worden? Mocht iemand meer informatie hebben, dan hoor ik het graag! Remco.bruist@toluna.com.

  Desnoods met zn allen inchippen om te zien of dit te blokkeren is? Als 1 iemand al 10 jaar lang de busbrug dicht houdt, moeten wij met 500/1000? mensen dit toch ook kunnen vertragen/frustreren door middel van legale (advocaat) wegen?

 • De Orkaan

  Inmiddels is er meer duidelijk over de plannen. Zie: http://deorkaan.nl/circa-175-woningen-op-terrein-de-sprong/

 • Boon

  Maar ook Westerkoog is Zaanstad en ja er moeten 20.000 woningen gebouwd worden. Maar zoals al eerder opgemerkt als het niet uitkomt moet het maar in Zaandam. Nu is ook Westerkoog precies net zo dicht bij het station als rond CS Zaandam. Dus ja stevige hoogbouw kan daar ook of proef ik wederom een NIMBY luchtje uit de Koog.
  PS ik ben van mening dat de Busbrug 24/7 open moet of anders gesloopt.

  • A. van Beveren

   De gemeente behoudt zich het recht voor 20.000 woningen te bouwen binnen gemeentegrenzen. Dat kan dus duidelijk in het uitbreidingsplan Saendelft. Een spoorstation al of niet dichtbij is geen reden om te bouwen. Je bent erg negatief met je NIMBY melding en toont weinig begrip voor stedebouwkundige uitstraling.
   Die busbrug is een aparte discussie, dus ik snap die mededeling op deze plek niet helemaal. Je woont zeker niet in Westerkoog? Dan ken je ook de sentimenten (voor of tegen) niet.

   • Boon

    Die brug is er straks ook voor de inwoners van de Torenflat Westerkoog. En ja daar hoort ook die Busbrug bij. Gewoon altijd open of gewoon weg. Stedebouwkundig past dus vanwege dat station juist wel hoogbouw en tesamen met de woonopgave is het dus passend. En NIMBY , waarom wijs je dan gelijk naar Saendelft.

    • Richard

     Door de openstelling van de busbrug (behoudens de bekende 4 uur per dag) loopt de rondweg helemaal vol. Mensen rijden als dwazen met alle gevaren voor de kinderen van dien. Nu is de busbrug niet de discussie maar hoe kun je in vredesnaam én de busbrug volledig openstellen én 175 woningen bouwen? Daarnaast is het te ridicuul voor woorden om 1 van de weinige voetbalveldjes (waar ook de scholen gebruik van maken) op te offeren voor nieuwbouw. Heeft werkelijk helemaal niets te maken met NIMBY heer Boon, common sense.

     • Boon

      Nee je draait het om. Er had in de plannen een weg gelegen tussen busbrug en rotonde. Westerkogers hebben dat getorpedeerd en nu moet je gebruikers niet de schuld geven maar gewoon op de blaren zitten. Ja 24/7 open of gewoon afbreken.

 • Lidwien Wiewel

  Het is belangrijk dat er aan de woningbehoefte zoveel mogelijk gedaan wordt.
  Gezien we weinig oppervlakte hebben, zullen er toch een paar woontorens moeten komen.De vraag is waar? tevens moeten ze zo gebouwd worden, dat het niet te veel licht van bestaande woningen weg neemt. Zaandam is een goede plek om uit te breiden.
  Ook vind ik het belangrijk dat er meer sociale woningen gebouwd worden.Dan hebben onze kinderen ook betere kansen. Gezien het oplopende aantal ouderen, zijn goede apartementen ook nodig..

 • Dus eerst wordt de sporthal weggehaald zodat de kinderen van Westerkoog nog maar eens per week kunnen sporten, en nu wordt het voetbalveldje ook nog weggehaald. Daar spelen kinderen buiten in de pauze! Ronduit schandalig!

  • Boon

   Een fraai NIMBY geval. Maar vertel dan waar er wel gebouwd mag gaan worden in Westerkoog? Nee niet afschuiven naar de andere dorpen maar echt in Westerkoog.

   • A. van Beveren

    Er zullen niet veel mensen zijn die woningbouw op de bedoelde plaatsen (Sprong en omgeving) onwenselijk vinden, helemaal als het woningen zijn die ouderen een kleinere woonruimte bieden dan de vele (ruime) eengezinswoningen die zij nu met 2 personen bezetten. Maar moet dat in een wijk waar nergens hoogbouw te vinden is en wat absoluut spuuglelijk zal uitpakken?

    • A. Leker

     Helemaal met je eens André .
     Wij moeten geen hoogbouw hebben rondom de scholen, winkelcentrum en de laagbouw direct aangrenzend.
     Dat past gewoon niet op deze plek!
     Er is inmiddels behoefte aan seniorenwoningen, zodat de (te ruime) eengezinswoningen voor 2 persoons huishoudens vrijkomen voor jongere inwoners.
     Dit zouden ook deels koopwoningen moeten zijn , daar niet iedereen voor een huurwoning in aanmerking kan komen, gelet op de grenzen belastbaar inkomen.
     Dus geen toestemming geven voor hoogbouw

     • Boon

      Dus dan mag er voor senioren in het veld gebouwd gaan worden? Ook senioren willen wel hoogbouw met ruime kamers en alles vlak. En dat vlak bij een winkelcentrum, wijkvoorzieningen en 2 buslijnen.

 • Jaap

  Sporthal, voetbalveldje weg. Nog meer groen opofferen.
  Bedenk wel dat je zolang kunt doorbouwen totdat het onleefbaar wordt hoor.
  Wil je nog iets leuks overhouden dan is de grens in bepaalde wijken bereikt.
  Misschien een leuke plek daar waar Zaanstad zo graag Ikea wil hebben ?

  • Boon

   Goed dan ga je op het ex Bruynzeel terrein woningen bouwen. Maar waar laat je de omliggende industrie?

   • Jaap

    Mensen die niks om groen geven zullen het geen probleem vinden lekker tussen de industrie te wonen neem ik aan.
    Op een gegeven moment is een gemeente nu eenmaal volgebouwd. Dan kan er gewoon niks meer bij. Kun je natuurlijk nog wel heel krampachtig hier en daar een flatje neerzetten maar het houdt een keer op willen we nog een beetje ademen kunnen.
    Als we nou gewoon die idiote cultuurklutser laten varen kan daar mooi een torenflatje staan. Brengt nog wat op ook dan i.p.v. miljoenen te verslinden.

 • Jaap

  In 2015 zegt IKEA toe naar Zaandam te komen maar behoudt zich het recht voor om pas later (of helemaal niet) te gaan bouwen. Tot 1 januari 2019 mag ze daar over nadenken.
  Laten we zo langzamerhand maar zachtjes van uitgaan helemaal niet ( denk ik zomaar ), maar ik ben niet helderziend.

 • Gabrielle

  De sociale huurwoningen komen zeker in de schaduw van de hoogbouw!
  En klachten over weerkaatsend geluid bij zo’n hoge flat; weinig sociale controle dus overlast van hangjeugd die nergens anders een plekje kan vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *