Gisteravond zou in de Zaanse raad een beslissing over de nieuwe woonschepenverordening genomen worden. Het Platform ZWB (Zaanse Woonboot Bewoners) voelde zich daardoor overvallen: de bewoners vroegen in een brief meer tijd om de wijzigingen degelijk te kunnen bestuderen, commentaar te geven en ook om inspraak te hebben. 

Daar bleek oor voor: Jos Kerkhoven stelde direct aan het begin van de raadsvergadering voor om het punt van de agenda te halen. De brief van het platform had hem wakker geschud: 

‘We zijn verontrust en denken dat het goed is om dit in een rustige omgeving te bespreken in een Zaanstad Beraad.’ 

Het voorstel werd gesteund door VVD en PVV (‘In de wandelgangen hadden we dit al besproken’). 

Wethouder Tuijn, portefeuillehouder van dit dossier, meldde dat het wat hem betreft een technisch juridische aanpassing. Daarnaast zitten er wijzigingen in die zouden zijn bedoeld om woonboten gelijk te stellen met woningen. Wat hem betreft zou het op de agenda kunnen blijven. Dat van dat ‘gelijk stellen met woningen’ is apart: de kritiek van het platform is nu juist dat dit niet het geval is. 

De raad stemde er unaniem in het onderwerp door te zetten naar een Zaanstad Beraad zodat het, meer gewogen, op een later moment behandeld kan worden.

De brief van het platform is hier te lezen.

De foto boven is genomen in Oostzaan,