Woudpolder: uitkijkplatform in plaats van fietspad Haansloot

Waarom zou je de Krommenieër Woudpolder belasten met een extra fietspad als je op een veel eenvoudiger manier de aantrekkelijkheid kunt bevorderen?

Met dat oogmerk kwam de stichting Krommenieër Woudpolder tijdens de jaarlijkse donateursbijeenkomst met een plan voor de bouw van een houten uitkijkplatform langs het bestaande fietspad (de Westdijk ter hoogte van de volkstuinen).

Door Jaap de Jong

Vanaf een hoogte van vijftig centimeter kijk je over de rietkragen heen en heb je een riant uitzicht over “het mooiste veenweidegebied van Nederland”. Kosten: ongeveer € 7000 versus de € 200.000 die de gemeente moet bijdragen aan een fietspad van 500 meter dat volgens de stichting overbodig is.

Over de vordering van de plannen voor de aanleg van het fietspad kon stichtingsvoorzitter Kees Langewis de donateurs weinig opheldering verschaffen.

“We weten alleen dat de subsidie is aangevraagd. Meer wil de gemeente ons niet vertellen.”

Haansloot

Ondertussen slibt de Haansloot, onderdeel van de Woudpolder, bijna over de volle lengte dicht. De eerste boomscheuten zijn al zichtbaar. Met een goed beheer en onderhoud van de rietderg – het drassige gebied tussen de sloot en het vaste land – kan hier op termijn weer een mooi stuk natuur ontstaan, maar de stichting begint daar niet aan, bestuurslid Jaap van Harlingen:

“Daarmee zouden wij meewerken aan de voorbereiding van het fietspad en dat kunnen wij niet verantwoorden naar onze donateurs.”

Een van de overwegingen om in 2015 de stichting Krommenieër Woudpolder op te richten was het plan van de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland om een deel van de polder op te offeren voor een recreatief fietspad “en het groeiende besef bij de omwonenden dat de natuurwaarden in de directe leefomgeving beschermd moet worden”.

Het fietspad moet de Rosariumlaan in Krommenie verbinden met de Westdijk, een tracé van 500 meter dat voor een deel langs de Haansloot loopt. Van Harlingen:

“Waar het komt te liggen, hang af van de ambtenaar die je daarover spreekt. De een zegt dat het direct naast de sloot komt de lopen. Van een ander horen we dat het op enige afstand komt te liggen. Als dat laatste het geval is dan hebben we er een argument bij gekregen om tegen te zijn: dan tast het fietspad het oorspronkelijke polderlandschap aan.”

Donateurs

Een belangrijke taak van de stichting is met inzet van vrijwilligers de Woudpolder onderhouden, zodat het natuurgebied – cultureel erfgoed en de groene long tussen Krommenie en Krommeniedijk – in stand blijft en zich op de goede manier kan ontwikkelen. Het bestuur maakt zich wel zorgen over het dalende aantal donateurs. Nieuwe aanwas is hard nodig, want met het oog op mogelijke juridische stappen in de procedure voor het fietspad, is een goed gevulde kas gewenst.

De gemeente houdt de financiële gegevens geheim in verband met de aanbesteding van het fietspad. In een eerdere bijeenkomst van de stichting Woudpolder Krommenie is voor de aanleg een bedrag genoemd € 700.000. Daarvan betaalt de Stadsregio 40 procent en de provincie de helft van het resterende bedrag. Voor Zaanstad blijft dan een bijdrage van € 200.000 over plus jaarlijks € 6000 euro voor het onderhoud.

De Zaanse Fietsersbond is overigens voorstander van het fietspad.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • JanN

    “Vanaf een hoogte van vijftig centimeter kijk je over de rietkragen heen en heb je een riant uitzicht over “het mooiste veenweidegebied van Nederland” 50 cm is niet echt heel hoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *