Zaandam Centrum Oost: “tegengaan verloedering, verbeteren uitstraling”

Vanavond komen de plannen die Zaanstad heeft voor het centrum van Zaandam-Oost (Zuiddijk, Peperstraat en Klauwershoek) aan de orde in de raad.

Bij de buurt zijn in een aantal bijeenkomsten ideeën opgehaald, Zaanstad is vol ambitie, maar: “Veel complimenten over de openbare ruimte zijn niet uitgedeeld door de buurt.”

De ambitie is onder meer “het tegengaan van de verloedering van de Zuiddijk door het verbeteren van de uitstraling, meer verschillende winkels en het bestrijden van illegale praktijken.” Ook voor Peperstraat en Klauwershoek zijn soortgelijke ideeën.

Bewoners vinden dat de (leegstaande) panden aan Zuiddijk en Peperstraat een negatieve uitstraling hebben. Ook is er sprake van “illegale activiteiten” (Touwslagerstraat) en horeca-overlast (Klauwershoek). Op de Burcht en Prins Hendrikkade wordt overlast ervaren van hangjongeren en uitgaanspubliek. Bij de Zuiddijk zou sprake zijn van kamerverhuur (splitsing van panden) en hennepteelt. Het pand van de voormalige drukkerij Huig is een doorn in het oog van de buurt.

“De Oostkade en de ruimtes rond de (deels leegstaande) kiosken richting de Peperstraat zijn onaantrekkelijke, verloederde ruimte, die ’s avonds ook als sociaal onveilig ervaren wordt ervaren.”

De leegstand is vooral hoog in de Peperstraat:

“Op dit moment is circa 70% van de beschikbare ruimte niet gevuld met detailhandel. Het percentage leegstand stijgt sinds 2013.”

Op de Zuiddijk is de leegstand circa 15%. Dit percentage is de laatste twee jaar niet gewijzigd aldus de gemeente maar het aangekondigde vertrek van Vonk Sport en Visbeek zal de leegstand vergroten. De Oostkade is een punt van zorg:

“De bewoners typeren de kiosken, het muziekprieel en hun omliggende openbare ruimte als een achterbuurt.”

Kiosken Oostkade

Volgens de gemeente is de ‘ontwikkeling van de kiosken aan de Oostkade’ een ‘lopend projecten’. Concreet wordt meer toezicht en handhaving op de Zuiddijk en omgeving voorgesteld, onveilige verkeerssituaties verbeteren (parkeerterrein Peperstraat) en sociaal onveilige plekken aanpakken.

Op lange termijn gaat het om het verbeteren van de uitstraling van de Zuiddijk, het zoeken naar nieuwe oost-west verbindingen, panden opknappen en er interessante functies in krijgen. Ook moet er iets gebeuren aan verpauperde panden, met name op Zuiddijk, Touwslagerstraat en Oostkade. De ‘uitstraling’ van de Peperstraat, A.F. Savorin Lohmanstraat en de Prins Hendrikkade moet beter. Voor de parkeerplaatsen op de Burcht moet een alternatief komen.

Het gebied Centrum Oost beslaat het gebied tussen Wilhelminasluis, Burcht, Peperstraat, Oostkade, Jan Sijbrandsteeg, Zuiddijk, Prins Hendrikkade, Touwslagerstraat, A.F. Savorin Lohmanstraat en Dominee Baxstraat.

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *