Wooncorporatie Parteon, eigenaar van 84 woningen in de Krommeniese wijk het Blok, wil de woningen slopen en vervangen door ‘historiserende’ nieuwbouw.

Het college van Zaanstad vraagt de raad in te stemmen met een plan voor deze ingreep. Zaans Erfgoed en Heemschut zetten kanttekeningen bij de sloop. Ook pleiten ze voor behoud van de ‘Rode Buurt’ in Zaandijk.

Ook bij behandeling van de plannen in het Zaanstad Beraad klonken er kritische geluiden. Men vreesde dat slechts weinig bewoners zouden terugkeren (net zoals gebeurd was bij de Eikenlaan) of wilde garanties dat er geen Trespa-gevels en Gamma schuttingen kwamen (Ruud Pauw), hoe hoog de nieuwe huurprijzen werden (wethouder Breunesse kon daar niks over zeggen), en hoe het karakter gegarandeerd wordt door het ‘Beeldkwaliteitsplan’.

De reactie van Zaans Erfgoed en Heemschut:

“de sloop van het Blok betreuren onze verenigingen in hoge mate omdat het, als onderdeel van de door de gemeente Zaanstad opgestelde ‘Cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de sociale woningbouwwijken 1900-1945 in Zaanstad’, wordt gewaardeerd als een categorie 1 buurt. Dit betekent dat er aan deze buurt een hoge cultuurhistorische waarde wordt toegekend waarvan het behoud, volgens uw Erfgoedstrategie 2019-2023, ‘zeer wenselijk’ is.”

Maar, zo stellen ze, “Indien de besluitvorming al zo ver gevorderd is dat sloop-nieuwbouw, zoals gesteld, onvermijdelijk is dan is dit Beeldkwaliteitsplan, mits goed begeleid, een goed alternatief. De verenigingen willen de voormalige school met de Bijbel aan de dokter Kuijperkade graag behouden.

In principe zijn de verenigingen geen liefhebber van sloop omdat het milieuonvriendelijk is en een vorm van kapitaalvernietiging. De sociale structuur in een wijk heeft bij renovatie meer kansen volgens de verenigingen om in stand te blijven doordat huurders meer kans hebben in hun buurt te blijven en een minder grote huursprong hoeven te maken dan bij sloop-nieuwbouw.

Rode buurtje, Zaandijk

De ideeën over het Blok zijn volgens Heemschut en Zaans Erfgoed “zeker ook van toepassing op de categorie 1 wijk ‘het Rode buurtje’ te Zaandijk, waar de planontwikkeling ver gevorderd is.”

“het Rode buurtje is een parel onder de vroeg twintigste-eeuwse wijken van Nederland en zou tot het tafelzilver van de corporatie gerekend moeten worden. Alleen al de gedachte aan sloop is uit den boze.

Het Rode buurtje in Zaandijk mag onder geen beding gesloopt worden en moet behouden blijven.”

Bekijk hier de presentatie van Zaanstad over het Blok.