Zaans Erfgoed niet blij met sloop ‘het Blok’ (Krommenie)

Wooncorporatie Parteon, eigenaar van 84 woningen in de Krommeniese wijk het Blok, wil de woningen slopen en vervangen door ‘historiserende’ nieuwbouw.

Het college van Zaanstad vraagt de raad in te stemmen met een plan voor deze ingreep. Zaans Erfgoed en Heemschut zetten kanttekeningen bij de sloop. Ook pleiten ze voor behoud van de ‘Rode Buurt’ in Zaandijk.

Ook bij behandeling van de plannen in het Zaanstad Beraad klonken er kritische geluiden. Men vreesde dat slechts weinig bewoners zouden terugkeren (net zoals gebeurd was bij de Eikenlaan) of wilde garanties dat er geen Trespa-gevels en Gamma schuttingen kwamen (Ruud Pauw), hoe hoog de nieuwe huurprijzen werden (wethouder Breunesse kon daar niks over zeggen), en hoe het karakter gegarandeerd wordt door het ‘Beeldkwaliteitsplan’.

De reactie van Zaans Erfgoed en Heemschut:

“de sloop van het Blok betreuren onze verenigingen in hoge mate omdat het, als onderdeel van de door de gemeente Zaanstad opgestelde ‘Cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de sociale woningbouwwijken 1900-1945 in Zaanstad’, wordt gewaardeerd als een categorie 1 buurt. Dit betekent dat er aan deze buurt een hoge cultuurhistorische waarde wordt toegekend waarvan het behoud, volgens uw Erfgoedstrategie 2019-2023, ‘zeer wenselijk’ is.”

Maar, zo stellen ze, “Indien de besluitvorming al zo ver gevorderd is dat sloop-nieuwbouw, zoals gesteld, onvermijdelijk is dan is dit Beeldkwaliteitsplan, mits goed begeleid, een goed alternatief. De verenigingen willen de voormalige school met de Bijbel aan de dokter Kuijperkade graag behouden.

In principe zijn de verenigingen geen liefhebber van sloop omdat het milieuonvriendelijk is en een vorm van kapitaalvernietiging. De sociale structuur in een wijk heeft bij renovatie meer kansen volgens de verenigingen om in stand te blijven doordat huurders meer kans hebben in hun buurt te blijven en een minder grote huursprong hoeven te maken dan bij sloop-nieuwbouw.

Rode buurtje, Zaandijk

De ideeën over het Blok zijn volgens Heemschut en Zaans Erfgoed “zeker ook van toepassing op de categorie 1 wijk ‘het Rode buurtje’ te Zaandijk, waar de planontwikkeling ver gevorderd is.”

“het Rode buurtje is een parel onder de vroeg twintigste-eeuwse wijken van Nederland en zou tot het tafelzilver van de corporatie gerekend moeten worden. Alleen al de gedachte aan sloop is uit den boze.

Het Rode buurtje in Zaandijk mag onder geen beding gesloopt worden en moet behouden blijven.”

Bekijk hier de presentatie van Zaanstad over het Blok.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Rene Minnebo

  Wat mij bevreemd is dat een paar jaar geleden voor de arbeiders woningen op de van Hoogendorpstraat en de Limburg van Stirumstraat Krommenie (ligt op een steenworp van het Blok vandaan) ook sloop dreigde en dat de gemeente hier een stokje voor gestoken heeft en parteon moest de woningen laten voorzien van nieuwe funderingen, tevens zijn ze verder allemaal grondig aan gepakt en zijn het weer goed functionerende woningen voor een redelijke huurprijs. Waarom heeft de gemeente niet bij het blok eerder ingegrepen. Bij de van Hoogendorp en Limburg van stirumstraat was de kreet dat deze woningen beeld bepalend zijn en dat ze behouden moeten blijven. jammer dat de gemeenste niet die inzet voor het blok hebben getoond. Deze woningen konden behouden worden en waren er minder slecht aan toe dan bij de Van Hoogendorp en de limburg van stirumstraat. lijkt Ik weet dat bewoners van het Blok geprotesteerd hebben tegen de sloop plannen maar het lijkt erop dat de gemeeente het op een akkoord heeft gegooid met parteon. Het blok heeft veel meer huizen dan de eerder genoemde straten. Ja en als het om geld gaat kies je de goedkoopste oplossing.

  Blijft jammer het was een beeld bepalend stukje van Krommenie die nu alleen nog maar te zien is op foto’s

 • D Boshoven

  Helaas weer een voorbeeld wat een cultuurbarbaren wij nederlanders zijn alles wat oud is moet gesloopt worden! Kan ook anders kijk maar eens naar Engeland daar wordt historie gekoesterd

 • Marga Palmboom

  Er wordt nu al gesloopt… De plannen voor nieuwbouw zijn mij onbekend, maar als het gericht is op het terugbouwen van het bestaande..? De essentie van deze bouw was vooral gericht op een sociale (contactvolle) context, in de huidige tijd ziet dat er iets anders uit. Dan beter een meerlagen bouw, met op de bg ruimte voor kinderen/gezinnen, daarboven senioren en daar weer boven de alleenstaanden, met een gemeenschappelijke ruimte binnen een complex voor – vul maar in – en een gezamenlijke binnentuin, blokjes met een hofje…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *