Waar gaan de kinderen naartoe na groep 8? Hoe scoort de school van jouw kinderen bij de Cito-toets?

Op allecijfers.nl zijn deze gegevens te vinden over alle Zaanse scholen. Het betreft cijfers over het schooljaar 2014/2015. De cijfers over het afgelopen schooljaar 2015/2016 zijn nog niet beschikbaar.

In Zaanstad gaan relatief veel – vergeleken met Nederland – kinderen naar speciaal onderwijs, praktijk-onderwijs en kadergericht (vakopleidingen) onderwijs. In Nederland was dat gemideel 27,7% – in Zaanstad 36,9%. De uitstroom naar het VMBO is iets hoger in Zaanstad.

De HAVO/VWO-uitstroom in Nederland is gemiddeld 45,3%, in Zaanstad is dat 39,5%.

uitstroom-zaanstad

De Citotoets gegevens uit 2014/2015 laten zien dat van de 47 scholen uit Zaanstad die deze gegevens rapporteren, de helft boven de 530 zit (537 is HAVO-advies). OBS De Overhaal (537), de Windroos, Obs De Dijk (536), OBS Et Buut, Cbs Het Baken, Het SchatRijk en OBS De Kroosduiker (535) hebben de hoogste scores.

De gegevens over uitstroom en Cito-scores zijn per gemeente, per plaats en per school op te vragen.

Onderwijs-socioloog prof. Herman van de Werfhorst, schreef in januari 2015 deze column over de mogelijke verklaringen voor de lage doorstroom naar havo/vwo in Zaanstad.