Het besmettingsniveau in de Zaanstreek is de afgelopen week opnieuw gedaald en ligt nu onder de 120 besmettingen per dag.

De ziekenhuisopnames stegen met 6 patiënten in de afgelopen week. Toch ziet het er naar uit dat het aantal opnames in december lager zal zijn dan in november. In december zijn 5 Zaanse corona-overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM.

Nederland is in lockdown t/m 14 januari.

Zaanstad blijft in vergelijking met Oostzaan en Wormerland, en zeker in vergelijking met de landelijke cijfers, nog steeds achter qua vaccinaties. Het vaccinatieniveau (2e vaccinatie) stijgt niet verder.


De Zaanse cijfers lopen vrijwel synchroon met de landelijke. Ook daar daalt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames sinds begin deze maand. Ook het aantal IC-opnames daalt in deze periode (er zijn geen lokale gegevens over IC-opnames). De sterfte daalt sinds half december. Ruim 20 procent van de Nederlanders is geboosterd, ook hier zijn geen regionale of lokale gegevens (bron: corona-dashboard)


Grafiek boven: aantal besmettingen (absolute aantallen) per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin september van dit jaar: van ruim 200 naar meer dan 1.400 eind november. De laatste weken daalt het aantal besmettingen, het ligt nu net boven de 700.

Grafiek onder: aantal besmettingen per dag (gemiddelde van de afgelopen 7 dagen) sinds 1 september van dit jaar. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld bijna 120 Zaankanters positief op corona getest, het aantal daalt gestaag sinds november.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat iets minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen.

Het aantal ziekenhuisopnames (onder) steeg met 6 in de afgelopen week tot 25 in december tot dusver. In november kwamen 37 Zaankanters met corona in het ziekenhuis terecht, in oktober was dat aantal 15.

In december overleden tot dusver 5 Zaankanters aan corona (één sterfgeval in de afgelopen week); in november werden 6 Zaanse corona-doden gemeld.

Het aantal sterfgevallen is hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert), het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

De vaccinatiegraad in Zaanstad is lager dan in de buurgemeenten en ook lager dan de cijfers in de Veiligheidsregio en in heel Nederland. Oostzaan en Wormerland scoren rond het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorige week steeg het vaccinatieniveau niet meer.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.

Aangezien het vaccineren zonder afspraak niet meer mogelijk is en het lastig is om een afspraak te maken, is de verwachting dat de vaccinatiegraad nauwelijks meer zal stijgen.

Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.