Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: het Zonneweide-plan voor Nauerna.

Wat? Waar? Wanneer?

Marc Wit (CDA) en Sanna Munnikendam (D66) dienden in februari 2016 een motie in waarin B&W van Zaanstad werd gevraagd om te gaan verkennen of er een enorme zonneweide (met zonnepanelen) op de zuidhelling van de vuilstort Nauerna zou kunnen komen. Er zouden op die manier 1000 huishoudens van energie kunnen worden voorzien.

De coalitie had de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn en moest daarom maar het goede voorbeeld geven volgens Wit en Munnikendam. De zonneweide op de afvalberg kan volgens de indieners:

“een concrete en rendabele bijdrage leveren aan het streven van de gemeente Zaanstad om in 2020 de status ‘klimaatneutraal’ te bereiken.”

De geschatte potentiële opbrengst van de hele zuidhelling (4,5 ha.) zou zo’n 3.600.000 kWh/jaar zijn, goed voor ruim 1.000 huishoudens.

En wat nu?

Het ambitieuze plan ging als een nachtkaars uit, maar niet zonder een uitgebreid debat in de raad. Voornaamste struikelpunt was dat de relatie met de BelangenGroep Nauerna toch al zeer fragiel was, en dat elk nieuw plan dat de bestaande plannen (voor een park) zou doorkruisen, een slecht idee was. Steun ontbrak vrijwel volledig, het college (Munnikendam’s partijgenoot Dick Emmer) ontraadde het. De indieners trokken de motie daarop in.

In Nauerna is het toch steeds hommeles. Het park is gesloten wegens mogelijk gevaarlijk lekwater, een deel van de omwonenden procedeert (Zaanstad wil daar niks over kwijt).

Wat kwam er niet?

Dat weten we niet, de indieners leverden wel een plaatje bij hun motie maar dat bleek achteraf een impressie van een plan uit Almere te zijn (onder).

Dit is dus Almere

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…