Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast.

De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan de vergetelheid te ontrukken. Vandaag: de plannen voor de Behouden Haven.

Wat? Waar? Wanneer?

In 2018 wordt openbaar dat Zaanstad het gebied rond het parkeerterrein aan de Behouden Haven in Zaandam wil herontwikkelen. Er zou onder meer een nieuwe school moeten komen. Dat verraste velen (met name mensen die daar in de omgeving woonden), vooral omdat de scholen daar in de buurt (Et Buut en Westerkim) op het punt stonden te verhuizen naar een nieuwe (grotere) school aan de Mauritsstraat. Nog een school?

Het was nodig volgens Zaanstad: “De huidige scholen in Oud West zijn niet groot genoeg om aan alle schoolgaande kinderen in het centrumgebied een plek te bieden.” De Verkadebuurt was geen optie vanwege de ‘grote vertraging’ die dat op zou leveren en omdat daar dan ook minder huurwoningen gebouwd zouden kunnen wonen (in de Verkadebuurt is overigens nu ook nog niks gebouwd, en Zaanstad vond het later wel okay dat er woningen zouden sneuvelen voor een Europese school – die overigens ook niet doorging).

Het plan kreeg vooral veel kritiek: een onveilige plek voor een school, zowel Agora als Zaan Primair waren tegen. Ook Vereniging Wijkoverleg Oud-West was tegen.

In 2022 zou er eigenlijk al gebouwd moeten worden, in 2023 had de school dan in gebruik moeten worden genomen.

De hele buurt zou trouwens aangepakt worden. Op de plek van de Ford-garage komen woningen. Westzijde 57-67 en Klokbaai 11 zouden gesloopt worden voor extra woningen (Flentrop, het oude Lidl-gebouw/Dorcas, MCB Meubelen, City Bikes en Jumper Diersuper).

En wat nu?

De plannen bestaan nog steeds maar er gebeurt niks. Het parkeerterrein is nog steeds parkeerterrein. Zaanstad zou overigens wel de school samen met een zorginstelling (Zorgcirkel) willen ontwikkelen.

In de scholenplanning van Zaanstad worden nu 2025 maar ook medio 2027 (!) als mogelijke einddata voor de bouw genoemd. Eerst zou het gaan om een geheel nieuwe school maar in de laatste plannen zou de Westerkim daarheen moeten verhuizen, de school heeft plek voor 225 leerlingen (Westerkim heeft er nu 175). De Mauritsstraat zou dan alleen voor Et Buut blijven (de school is zo gegroeid dat nu ook de oude Westerkim aan de Ooievaarstraat gebruikt wordt).

Wat kwam er niet?

Een kaart van het gebied met daaronder de huizen voor het ‘binnenstedelijk hofje’ aldus de architect.

Lees ook:

De Zaanse droomkaart…

Door Piet Bakker, bronnen: MAAK.Zaanstad, eerdere nieuws op De Orkaan, stukken van gemeente Zaanstad, Google StreetView.